İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Bize Ulaşın

Aile Şirketlerinin başarılı olabilmeleri için iş ve aile değerlerini birbirlerinden ayrılabiliyor olmaları gerekmektedir. Aile şirketlerinde yönetimde bulunan aile bireylerinin işleyişin etkin, verimli ve süreklilik arz eden yapıda yürütülebilmesi için yetki ve sorumlulukların çerçevesinin net şekilde belirlenmesi gerekir.

Her işletmeye özgü olarak hazırlanan Aile Anayasası ile Aile Şirketlerinde aile içi ilişkilerin kurumsallaşmasını, görev, yetki ve sorumlulukların net olmasını dolayısıyla şirket yönetiminin bir sonraki nesle aktarılırken izlenecek yolun belirli olmasını sağlıyoruz.

Yönetimin kurumsallaşması, iş ile ilgili değerlerin uygulamada öncelikli olduğu bir iş ortamının yaratılmasını; işletmelerin karlılık, istikrarlı büyüme ve uzun ömürlü olmalarını sağlıyor. Biz Ortak Akıl Danışmanlık olarak Aile Şirketlerine Yönetim Danışmanlığı Hizmeti ile Aile Şirketlerinin yönetimde bulunan aile bireyleri arasındaki iletişimin kurumsal bir boyuta dönüşmesini sağlarken; aile kültürü, paylaşılan değerlerin varlığı, şirkete adanmışlık, hızlı karar alabilme gibi güçlü yanlarının şirkete en verimli hale gelmesini amaçlıyoruz.

 

Başarılı Aile Şirketlerinin Yönetimsel Özellikleri:

1-Kendi aileleri için hazırlanan Aile Anayasası ile aile ve yönetim  ilişkilerinin çerçevesi belirlenmiştir.

2--'Aile Konseyi ' oluşturarak çatışma yönetimi sistematiği kurulmuştur,

3-Yönetim kurulu ve icra kurulu oluşturulmuştur,

4-Kurul toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır,

5-Şirketin kurumsallaşma süreci tamamlanmıştır,

6-Yakın ve uzun vadeli mali hedefler  ve faaliyet planı belirlenmiştir,

7-Arge ve inovasyon yatırımları önem arz eder ,

8-Dış Pazar araştırmaları ve yatırımları planlanmıştır,

9-Bir sonraki kuşağa devir planı hazırlanmış ve işletme için uygun görülen varis şirket içinde kurul tarafından uygun görülen zaman ve görevlerde deneyim kazanmak üzere çalışma planı kurgulanmıştır.

10-Hissedarlar sözleşmesi  hazırlanmıştır.

İşletmeler ve aile şirketleri için  ÇÖZÜM Ortak Akıl Yönetim ve Kurumsallaşma Danışmanlığında !

(Şirketiniz için doğru çözümü arıyorsanız bizimle iletişime geçin.)