İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Av. Ömer Faruk SÖNMEZ
Avukat

Av. Ömer Faruk SÖNMEZ
Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. İstanbul Barosu bünyesinde Avukatlık Stajını tamamlayıp Avukatlık Ruhsatnamesini almaya hak kazanmıştır.

Avukatlık mesleğini icra etmekte olan Av. Ömer Faruk SÖNMEZ;
Mesleki uzmanlık alanları arasında başta, Vergi Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile TMSF mevzuatı olmak üzere, Ticaret Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, Sermaye Şirketleri kuruluş ve işleyişi, Kira, Hizmet akitleri ağırlıklı olmak üzere her neviden Ticari Sözleşmeler sayılabilir.