İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile Şirketlerinin ömürü ortalama  25 yıl. Tüm Dünya'da da 4.kuşağa ulaşabilen şirketlerin sayısı elle sayılacak kadarTürkiye’de, aile şirketlerinin 3.nesile ulaşma oranı %10.

Aile Şirketlerinin Ömrünü Uzatmak Mümkün Mü?

Holdingleş­miş aile şirketlerinde birinci neslin en büyük anaparası çalışma azmi ve hayalleri olmuş. Başarılı in­sanlar, duvarı geçecek yeterli cesarete ve inanca sahip olduktan sonra başarının, engellerin diğer yanında filiz verdiğini bilir. Konuyu mercek altına aldığımızda birinci kuşağın çalışmaktan ve para ka­zanmaktan motive olduğunu görüyoruz. Emeklerinin karşılığını başarı olarak aldıklarından bu döngü artık onların yaşam biçimi oluyor. Ancak esas önemli nokta, bu başarıyı, ‘’sürekli’’ kılmakta yatıyor. 

2. Kuşağa Baktığımızda Ne ile Karşılaşıyoruz?

2. kuşak genelde batıda eğitim almış ve spor, aile gibi kavramların daha çok önemsediği bir nesil olarak yetişirken ;Aile Şirketi Yönetimi için gereklilik olan deneyim ve değerlilik kuramı şirket için yetersiz kalmaktadır.

Yönetimin sonraki kuşaklara nasıl devredileceği, aile dışı profesyonel bir uzmanın önderliğinde çözülme­lidir. Aile, bu konuda mutlaka profesyonel destek almalıdır. İşi devreden aile büyüğü ile işi devralan aile ferdi arasın­daki kuşak çatışması işe asla yansıtılmamalıdır. Şirketin başarılı olması ve istikrarlı şekilde varlığını devam ettirebilmesi  için değerler 2.nesile en doğru ve profesyonel şekilde aktarılmalıdır. Ailenin kendine özgü 'Aile Anayasası 'olmalı ,aile bireylerinin birbirleri ve işletme çalışanları arasındaki ilişkinin çerçevesi belirlenmelidir.

Bu konuda Ortak Akıl Yönetim ve Kurumsallaşma Danışmanlığı olarak Aile Şirketlerine 'Aile Anayasası Hazırlamak 'için  danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Aile Anayasası hakkında detay bilgi için bu makaleyi inceleyebilirsiniz.