İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Bize Ulaşın

Aile Şirketlerinin ömürü ortalama  25 yıl.Sadece Türkiye’de değil Dünya'da da 4.nesile ulaşabilmiş aile şirketlerinin sayısı parmakla göste­rilebilecek kadar az.Türkiye’de aile şirketlerinin 3.kuşağa ulaşma oranı ise %10.

Holdingleş­miş aile şirketlerinde birinci kuşağın en büyük sermayesi çalışma azmi ve hayalleri olmuştur.Tüm bu başarılı in­sanlar, başarının, engellerin öbür tarafında filiz verdiğini bilirler. Yeter ki duvarı geçecek yeterli cesarete ve inanca sahip olunabilsin. Konuyu mercek altına aldığımızda birinci kuşağın çalışmaktan ve para ka­zanmaktan motive olduğunu görüyoruz. Emeklerinin karşılığını başarı olarak aldıklarından bu döngü artık onların yaşam biçimi oluyor. Ancak esas anlamlı olan bu başarıyı, ‘’sürdürülebilir’’ kılmakta yatıyor. 

Peki ikinci kuşağa geldiğimizde ne ile karşılaşıyoruz? 

İkinci kuşağın genelde batıda eğitim almış, spor, aile gibi kavramların daha çok önemsediği bir nesil olarak yetişirken ;Aile Şirketi Yönetimi için gereklilik olan deneyim ve değerlilik kuramı şirket için yetersiz kalmaktadır.

Yönetimin gelecek nesillere nasıl devredileceği, aile dışından profesyonel bir kişinin önderliğinde çözülme­lidir. Aile bu konuda mutlaka profesyonel destek almalı ,işi devreden aile büyüğü ile işi devralan aile ferdi arasın­daki kuşak çatışması işe yansıtılmamalıdır.Şirketin başarılı olması ve istikrarlı şekilde varlığını devam ettirebilmesi  için değerler ikinci nesile en doğru ve profesyonel şekilde aktarılmalıdır.Ailenin kendine özgü 'Aile Anayasası 'olmalı ,aile bireylerinin birbirleri ve işletme çalışanları arasındaki ilişkinin çerçevesi belirlenmelidir.

Bu konuda Ortak Akıl Yönetim ve Kurumsallaşma Danışmanlığı olarak Aile Şirketlerine 'Aile Anayasası Hazırlamak 'için  danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Aile Anayasası hakkında detay bilgi için bu makaleyi inceleyebilirsiniz.