İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Bize Ulaşın

Aile Şirketlerinin Finansal Açıdan Taşıdıkları Avantajlar

Aile şirketleri sermaye piyasalarının gelişmediği veya az geliştiği kalkınmakta olan ülkelerde, sermaye sorununu çoğunlukla kendi içlerinde çözümlerler.

Sermaye piyasalarının gelişmediği ülkelerde fon teminine ve kullanımına yönelik aracı kurumlar sınırlıdır.Böyle bir ortam içerisinde aile şirketleri çoğunlukla fon temininde ailenin menkul,gayrimenkul ve nakdinden;mevcut fonların kullanımında ise,kurucu ortak başta olmak üzere aile büyüklerinin düşüncelerinden daha çok yararlanırlar. Öz kaynakların sermayenin önemli bir kısmını oluşturması,dışarıda şirketi güöçlü konuma getirir.

Ayrıca,şirket finansman açısından zor bir döneme girdiğinde ortaklar gelirlerini diğer şirketlerdeki ortaklardan çok daha kolay feda edebilirler. Çünkü ailenin adıyla bütünleşen şirket,ailenin çocuğu gibidir ve şirketin iflas etmemesi için gerek girişimci,gerek diğer aile üyeleri,gelirlerinden ve mal varlıklarından kolayca vazgeçebilirler.

Dr.Yılmaz Sönmez/Aile Şirketleri Yönetim Danışmanı