İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile Şirketlerinin Finansal Açıdan Taşıdıkları Avantajlar

Aile şirketleri anapara piyasalarının gelişmediği veya az geliştiği kalkınmakta olan ülkelerde, anapara meselenini çoğunlukla kendi içlerinde analiz ederler.

Anapara piyasalarının gelişmediği ülkelerde fon elde etme ve kullanımına yönelik aracı müesseseler limitlidir. Böyle bir ortam içerisinde aile şirketleri çoğunlukla fon temininde ailenin menkul,gayrimenkul ve nakdinden;mevcut fonların kullanımında ise,kurucu ortak başta olmak üzere aile büyüklerinin düşüncelerinden daha çok istifade ederler. Öz kaynakların anaparanın ehemmiyetli bir bölümünü oluşturması,dışarıda şirketi güöçlü konuma getirir.

Ayrı olarak,şirket finansman açısından zor bir döneme girdiğinde ortaklar gelirlerini diğer şirketlerdeki ortaklardan çok daha kolay feda edebilirler. Zira ailenin isimiyle bütünleşen şirket,ailenin çocuğu gibidir ve şirketin iflas etmemesi için gerek teşebbüsçü,gerek diğer aile azaları,gelirlerinden ve mal varlıklarından kolayca vazgeçebilirler.

Dr.Yılmaz Sönmez/Aile Şirketleri Yönetim Danışmanı