İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile şirketlerinde hiç şüphe yokki en önemli eksiklik kurumsallaşmakta çokca zorlandıdır. İstatistiklerin, aile şirketlerinin yüzde 40'unun ikinci nesil ve sadece yüzde 8'inin üçüncü nesli  devam edebildiğini söylemesi, kurucudan sonra yönetimi devralacak ikinci nesil aile için  belirlenmesi ve hazırlanmasını sağlayacak devir planının genelde var olmaması, profesyonel  yöneticilerin aile şirketlerinde çalışmakta zorlandıkları gerçeği, hepsi aslında söz konusu firmaların  kurumsallaşma anlamında geri kalmış olmasından kaynaklanıyor. 

Aile Şirketlerini Tehdit Eden Eksiklikler Nelerdir?

Aile Şirketlerinde en sık rastlanan ve belli bir büyüme aşamasına ulaşınca onların yaşamlarını tehdit eden eksiklikler özetle şöyledir: 

1 . Aile anayasasının olmaması olmaması 

2 . Uzun soluklu, stratejik planlar yapılmaması 

3 . Yazılı olarak alınan kararların uygulanmaması 

4 . Çocukların yönetimime hazırlanması planlamasının yapılmaması 

5 . Çabuk karar alıp çabuk vazgeçme 

6 . Ayrıntılı konular atlama 

7 . Yeterli iç kontrol ve iç kontrol mekanizmalarını oluşturmama 

8 . Yetenekli ve uzman kişileri istihdam edememe 

10 . Araştırma ve geliştirme çalışmalarına önem vermemek 

11 . Güncel sektör ve rekabet doğası

12 . Çok sık çalışan değişikliğinin yaşanması 

13 . Çalışanların ücretlendirilmesinde ve terfilerinde Performans Değerlendirme sisteminin uygulanmaması 

14 . Muhasebeyi sadece vergi amaçlı tutma 

15 . Finansman önemini yeterince algılamama  

Şirketler belli bir büyümeden sonra inişe geçmekte ve bu gidişat bir çok işletmede basitlukla yok olmaya sonuçlanmaktadır. Yani, tedbirsiz büyüme, kontrolü ve yönetmeyi zorlaştırmaktadır. Kurumsallaşma süreci başlatılmamışsa, büyüme o firma için tehlikeli haleilir.