İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile şirketlerinde maaş sistemi belirlenmesinde 2 ana konu belirleyicidir : Şirkette ya da herhangi bir departmanda bizzat görev almak ya da sadece aile üyesi olarak ortak olmak. Her iki durumda farklı bir ücret politikası belirlenmelidir.

Aile Şirketlerinde Üyelerin Ücret Belirleme Şekli Nasıl Olmalıdır?

1- Sosyal duruma göre belirlenir.

2- Bu kişi yaşı ve deneyim eksikliği nedeniyle görev alamamış olabilir, halen öğrenci olabilir ya da evlenmiş bir kardeş olabilir. Bu durumda sağlanacak haklar da yine aile meclisi tarafından belirlenecek ve uygulamaya alınacaktır.

3- Eğer aile üyesi hiçbir şekilde şirketlerde aktif görev almıyor ve sadece şirket ortağı olarak bulunuyor ise bu durumda şirketin yıllık karı üzerinden hissesi oranında bir kar payı ödenebilir. Ancak buda yine yönetim/icra kurulu kararı ve aile meclisi onayıyla yapılmalıdır. Şirket o yıl kar dağıtımına karar vermeyip, yatırıma yönelebilir. Aile meclisi kararı olmazsa bu gibi durumlarda sorun yaşanması kaçınılmazdır.

Bunların dışında şirketlerin performansını, verimliliğini ve sonuçta karlılıklarını arttırmak için bazı teşvik sistemleri de uygulanabilir. Ancak bu tamamlayıcı unsurlar tamamen yönetim / icra kurulu önerisi ve aile meclisi kararlarıyla hayata geçebilecek uygulamalardır.