İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Bize Ulaşın

Maaşların belirlenmesinde iki nokta önemlidir. Bunlardan birincisi aile mensuplarının şirkette fiilen görev alıp almadıkları, ikincisi ise icrai görevlerde bulunup bulunmadıkları. Aile mensupları iki gerekçeyle maaş alabilirler. Birincisi şirkette veya bir departmanda fiilen görev yapmaları, diğeri ise sadece aile mensubu olmak, ortak olmak. Her iki durumda da farklı ücretlendirme yapılmalıdır.

 

1- Sosyal duruma göre belirlenir.

2- Bu kişi yaşı ve deneyim eksikliği nedeniyle görev alamamış olabilir, halen öğrenci olabilir ya da evlenmiş bir kardeş olabilir. Bu durumda sağlanacak haklar da yine aile meclisi tarafından belirlenecek ve uygulamaya alınacaktır.

3- Eğer aile üyesi hiçbir şekilde şirketlerde aktif görev almıyor ve sadece şirket ortağı olarak bulunuyor ise bu durumda şirketin yıllık karı üzerinden hissesi oranında bir kar payı ödenebilir. Ancak buda yine yönetim/icra kurulu kararı ve aile meclisi onayıyla yapılmalıdır. Şirket o yıl kar dağıtımına karar vermeyip, yatırıma yönelebilir. Aile meclisi kararı olmazsa bu gibi durumlarda sorun yaşanması kaçınılmazdır.

Bunların dışında şirketlerin performansını, verimliliğini ve sonuçta karlılıklarını arttırmak için bazı teşvik sistemleri de uygulanabilir. Ancak bu tamamlayıcı unsurlar tamamen yönetim / icra kurulu önerisi ve aile meclisi kararlarıyla hayata geçebilecek uygulamalardır.