İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Çalışan ve işveren ilişkileri içerisinde çalışan kişilerin haklarına özlük hakları adı verilmektedir. Özlük hakları aile şirketlerinde de geçerli olan haklar arasında yer almaktadır. Aile şirketinde her çalışanın temel özlük hakları mevcuttur.

Kıdem Tazminatı Hakkı

Kıdem tazminatı çalışan kişinin kendi istifasını vermediği sürece alabileceği tazminat hakları arasında yer almaktadır. İşveren tarafından kişinin işten ayrılması gerektiği söylenerek işine son verilen kişilere ödenmesi gereken toplu parayı kıdem tazminatı ifade etmektedir.

Yıllık Ücretli İzin Hakkı

İşverenler, şirketlerinde çalışan kişilere ücretli izin sunmak durumundadır. Bunun en az kaç gün olacağı kanunlar tarafından belirlenmiştir. Aynı zamanda toplu sözleşmeler ya da bireysel sözleşmelere konan özel maddeler ile gün sayısı da artırılabilmektedir. Çalışılan aile şirketinin insan kaynakları ile iletişime geçilmesi ve hangi kurallara bağlı olduğu net bir şekilde öğrenilmelidir.

Doğum İzni ve Süt İzni Hakkı

Hamile olarak çalışan aile bireyleri kanunlar tarafından belirlenen ve şirket tarafından iyileştirilebilecek koşullar ile doğum izni ve süt izni kullanabilirler. Bu durumun doğumdan ne kadar önce başlayacağı yine kanunlar ve aile şirketi politikalarıyla belirlenmektedir.

İş Kazalarına Bağlı Haklar

İşyerinde çalışırken ya da iş ile ilgili olarak seyahat ederken bir kaza yaşarsanız bu konudaki haklarınızı da iyi bir şekilde bilmelisiniz. Özlük hakları içerisindeki en ciddi haklar arasında iş kazalarıyla ilgili olan haklar yer almaktadır. Kazalar birkaç günlük raporlar ile atlatılabilecek olaylardan uzuv kayıplarına kadar uzayabilecek ciddi durumlardır. Çalıştığınız sektöre bağlı olarak haklarınızın bilincinde olmanız önemlidir.

İhbar Tazminatı Hakkı ve Sorumluluğu

İhbar tazminatı diğer haklardan farklı olarak çalışana hak doğurabileceği gibi aynı zamanda yükümlülükler de getirebilmektedir. Çalışanın işveren tarafından kendisine kanunlar çerçevesinde tanımlanmış zaman kadar önceden haber verilmeden işten çıkartıldığı durumlarda tazminat hakkı doğmaktadır. Sürenin ne kadar olacağı şirkette çalışılan süreye göre kanunlar tarafından belirlenmektedir. Aynı şekilde çalışan kişi şirketten ayrılmaya karar verdiği zaman bu kararını yeterince erkenden haber vermezse şirkete tazminat ödemek durumunda kalabilir.