İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile şirketlerinde etkin bir kurumsallaşmanın sağlanabilmesi için dikkate alınması gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir:

a) Aile şirketlerinde, kısa vadeli planların yanı sıra uzun va­deli stratejik planlamaya ciddi biçimde önem verilmesi vazgeçilmez bir zorunluluktur.

b) İş ve aile değerlerinin birbirlerinden ayrılması amacıyla personel seçme ve yerleştirme, terfi, eğitim, kariyer plan­lama, ücretleme ve performans değerleme sistemlerinin kurulması ve kurumsal hâle getirilmesi de bir diğer zorun­luluk görünümündedir.

c) Aile içerisindeki münakaşalar, işletme faaliyetlerini engel­lemeyecek biçimde süratle çözüme kavuşturulmalı ve çö­zümlemede aile otoritesinden ziyade iş gerekleri ve işletme çıkarları göz önünde bulundurulmalıdır.

d) İletişim sistemi aileden olan ve aileden olmayan çalışanlar için sürekli olmalı ve açık tutulmalıdır. Ayrıca bilgi akışı­nın kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde dü­zenlenmelidir.

e) Karar alma sürecini aileden olan ve aileden olmayan yöne­ticiler birlikte etkilemeli ve stratejik nitelikteki kararlar mümkün olduğunca oy birliği ile alınmaya çalışılmalıdır.

f) Sistemlerin kurulması, işlerlik kazandırılması ve organi­zasyonun kişilere bağımlı olmadan kendi kendini revize edebilmesi için kurum, ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi ve deneyime sahip danışmanlardan yararlanmalıdır.

g) Şirketlerde düzenli toplantılar yapılmalıdır. Bu toplantı­larda aileyle ilgili konular ile ailevî çatışmalar üzerinde durulmamalı, işe ait konular üzerine odaklanılmalıdır.

h) Düzenli şekilde yapılan aile konseyi toplantılarında aile konseyi üyelerine ancak iş gereklerini karşılayan kişilerin şirkette çalışabilecekleri, diğer kişilerin ise farklı kurum­larda çalışmayı düşünmelerinin gerekli olduğu hususu net bir şekilde belirtilmelidir.

i) Aile üyelerinin çocukları, şirketin mevcut ve özelliklede gelecekte ihtiyaç duyacağı yönetsel fonksiyonlar dikkate alınarak eğitime tabi tutulmalıdır.

İşletmelerdeki sistem sağlıklı hale getirilmesi ile şirket kurumsallaşarak geleceğin büyük firmaları arasında kendine yer bulabilecektir. Bu kapsamda aile şirketleri yönetim hizmetleri ile firmalar uzun ömürlü olmaktadır.

Konuyla ilgili detaylı bilgi ve danışmanlık için YouTube kanalımızı inceleyin,bizimle iletişime geçebilirsiniz.