İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Pek çok şirket sahibi ve şirket çalışanları aile şirketlerinin kuşaklar boyunca süregelen bir kurumsallaşmanın içerisine dahil olmasını istemekte. Çünkü aile şirketlerinin sevgi, nefret ve ihtiras çemberi içerisinde bulunmaları olumsuzluk gösteren sonuçların doğmasına sebebiyet verebilir.

Aile şirketlerinde kurumsallaşma oldukça büyük önem taşıyor. Daha ileriye gidebilmek, hedeflere ulaşımı kolay ve etkili olan yollarla sağlayabilmek, şirket içerisinde aile bireyleri bazında çıkabilecek problemlerin önüne geçebilmek adına aile şirketlerinde kurumsallaşma gerekiyor. Ancak bu yönde detaylı bilgiye sahip olmayan bireyler yanlış yönlendirme dahilinde daha kötü sonuçların doğması ile karşı karşıya kalabiliyor. Bunun için tedarikli davranılmalı, aile şirketlerinde kurumsallaşmanın önemini en iyi şekilde kavrayarak hareket edilmelidir.

Aile Şirketi Nedir ?

Yönetim faaliyetlerinde yürütme biçimi ile bu noktada bulunan yetkilerin aile bireylerinde toplanmış olması ya da toplanmaması aile şirketlerinin normal şirket modelinden ayrılmasını sağlıyor. Kısacası aile şirketi, aile bireyleri etrafında şekillenen işlerin getirmiş olduğu bir durumdur.

Aile şirketlerinde genel olarak aile ve şirket kavramları oldukça fazla karıştırılıyor. Şirket içi görevler ve sorumluluklar yeteri kadar ciddiyette yapılamayabiliyor. Çünkü genellikle aile şirketlerinde görevler ve sorumluluklar aile bireylerinin deneyimlerine, yeteneklerine ve becerilerine paralellik gösterilmeden bu özelliklere bakılmaksızın dağıtılır. Özel konumlar da yaratılabildiği için aile şirketlerinde oluşan problemlerin önüne geçmek bazı durumlarda kaçınılmaz olabiliyor. Şirket kurucularının ise karakteristik özelliklerinin bulunması gerekiyor. Şirket kurucusu girişimcilik ruhu yüksek olan bir ruha, karizmatik bir kişiliğe, doğru ve doğal bir liderliğe sahip olması büyük önem taşıyor.

Kurumsallaşma Süreci

Aile şirketlerinde kurumsallaşma için belli başlı konular bulunuyor.

Bu konular arasında aile anayasası en önde geliyor.

Aile anayasası kurumsallaşma sürecinde gereklilik arz eden en büyük konu olduğu için üzerinde mutlaka ciddi çalışmaların yürütülmesi, detaylara kadar inilmesi gerekiyor. Vizyon ve misyonun net bir şekilde belirlenmesi, yönetim kurulunda bağımsız üyelerin bulunması, iş planının belirlenmesi, uzman profesyoneller, bağımsız dış denetim ve iç denetim de diğer kurumsallaşma süreci için gerekli görülen konular arasında yer alıyor.

Aile şirketlerinde kurumsallaşma için şirket içerisinde bulunan iş ve görev tanımlamalarının en iyi şekilde yapılması gerekiyor. Kısacası net bir kararlılık ortaya koyulmalıdır. Şirket içinde belirlenmiş olan kuralların ve yönergelerin de en doğru şekilde görev arkadaşlarına bilgilendirilmesinin yapılması gerekiyor. Bu gibi durumlara dikkat edildiği taktirde aile şirketlerinde kurumsallaşma işlemleri olması gereken düzeye gelecek, istenilen sonuçları verecektir.