İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Aile şirketlerinde kurumsallaşma tohumları “ kendini bilmek “ ve “ farkındalık “ olarak tanımlanabilir. Şirketlerde kurumsallaşma sayesinde aile şirketi hissedarlarının belli noktalarda egolarını bir rafa kaldırıp fedakarlık seviyesine gelmeleri sağlanır. Aile bireyleri, belli kurallar ve belli noktalar neticesinde yerlerini bilmeyi ve saygılı olmayı öğrenirler.

Kurumsallaşma

Kurumsallaşmanın tanımı, şirketin faaliyetlerinin ve yönetim sisteminin belli bir şekilde dizayn edilmesidir. Yönetim açısından her bir şirketin sektör bakımından özelliklerine ve iş organizasyon yapısına göre farklılık gösteren adımlar atılabilecektir. Fakat temelinde kurumsallaşmanın sağlanabilmesi ve sürekliliğinin devamlılığı için parçaların bütünlük esaslarına uygun olacak şekilde birbiri ile organizasyon haline getirilmesi gerekiyor. İş ve görevsel dağıtımların gerçekleştirilmesi, şirketin amaçlarının ve hedeflerin belirlenmesi, şirket içerisindeki iç düzenlemelerinin tespitinin dikkatli bir şekilde yapılması, yazılılık esaslarına uygunluğunun sağlanması, yetki ve sorumlulukların objektif ve net bir şekilde düşünülmesi, ayarlanması büyük önem arz ediyor.

Aile şirketlerinde kurumsallaşma, üzerinde oldukça fazla konuşulan ve detaylarına inilen bir kavramdır. Özellikle de bu dönemlerde aile şirketlerinde kurumsallaşma daha da büyük önem taşıyor. Genel olarak aile şirketlerinde ve kurumsallık esaslarında farklı stratejiler görülüyor. Kurumsallaşma, aile şirketlerinde her daim bir sonraki basamak olarak görülüyor. Ancak aile şirketlerinde kurumsallaşma bu şekilde görülmemelidir.

Aile şirketleri, çoğu kurumsal şirketin başlangıcı sayılmaktadır. Aile şirketlerinin başlangıcında para kazanma isteği bulunuyor. Ailelerin amacı şirket vesilesi ile maddi açıdan kazançlar elde etmek olup daha sonrasında ise statü kazanmaktır.

Bir aile şirketinin dönemsel olarak imtihanları bulunuyor ve bu imtihanlardan zekayı kullanarak kurumsallaşma yolunda ilerleyerek geçmek gerekiyor. Aile şirketlerinde genellikle paylaşım sorunu ortaya çıkabiliyor.

Kurumsallaşmanın Önemi

Aile şirketlerinde kurumsallaşma ne ile başlıyor?

Sorusu pek çok insanın kafasını kurcalayan bir sorudur. İlk aşamada kurumsallaşma yolunda adımın sağlam atılması yönünde geliştirilen en önemli şey bir aile konseyi ya da aile anayasası olacaktır. Detaylı bir şekilde ve üzerinde doğru ve etkili bir şekilde düşünerek, aile bireylerinin ortak olacak şekilde karar vermesi ile birlikte hazırlanan bir aile anayasası ilk adımın en güzel çözümü olacaktır.

Aile şirketlerinde kurumsallaşma yönünde ikinci adım ise işi yönetim altına alacak olan kişilerin aranması olacaktır. Yönetimi sağlayacak olan bireyin gerekli olan özelliklerin ne olması gerektiğini iyi bir şekilde analiz etmek gerekiyor. Şirkette direkt olarak aile bireylerinin bulunması bazen sakıncalı bir durum olarak görülebilir. Bazı durumlarda daha profesyonel olan yöneticilere yönelmelidir.