İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Türkiye’de ekonominin yüzde 95’ininin üstünü aile şirketleri oluşturmaktadır. Genel istatistiklere göre dünyada ve Türkiye’de aile işletmelerinin yalnızca yüzde 5’i üçüncü kuşağa geçebilmektedir. Aile şirketlerinde en ehemmiyetli mesele günlük tasarılar yapılarak, stratejik tasarılama yapılamamaktadır.

aile şirketlerinde kurumsallaşma nasıl olmalıdır

Ortak Akıl İdare Danışmanlığı olarak aile şirketlerinde kurumsallaşma süreçlerinde dikkat edilmesi şart olan noktalar şunlardır.

Profesyonel yönetici, üst düzey yönetici veya bir birim yöneticisi şirketteki kimi problemleri aşmak ile ilgili çıkmaza girdiğinde destek ile ilgili bizlere müracaat etmekte konu konusunda hangi desteklerin alındığında sürece konusunda bilgiler verilmektedir.
Aile içi meseleler yaşayan aile şirketleri, problemler baş gösterdiğinde büyükçe yoğun olan bölümü şirketin yapısından kaynaklanmaktadır. Bizler bu vaziyetlerde devreye girerek şirketin sorunlarını öne alarak işlemeye başlıyoruz. Şayet bu vaziyet şirket yapısından aile içinde başka bir problem ile yaşanıyorsa bu duruma yönelik çalışma olarak "aile anayasası" tertip etmelerini gerçekleştiriyoruz.
Aile şirketlerindeki kurumsal akışın sıhhatli ilerleyebilmesi için istenen ailenin de bu konulara destek olmasıdır. Kaideleri öncelikle ailenin işler halde tutması ve bunu devam ettirmesi tarafımızdan yüksek ehemmiyetle şirketlerimizden istenmektedir.
Kurumsallaşma sürecinde, şirketlerin kaidelere kati suretle riayet etmesi ve tam destek olması gerekir. Yöneticilerin bu manada yönlendirilmesi ve müessesece yüksek oranda desteklenmesi gerekiyor.
Bütün bu gayret ile geldiğinde ve kaidelere uygulandığında hem ailenin, hem şirketin kurumsallaşma süreci hayata geçmiş oluyor.
Kaideler doğru konulmalı, vizyon doğru oluşturulmalı, ekipler doğru yönlendirilmelidir. Ailenin veya işletme sahibinin de bunlara sahip çıkması gerekir. Hemen peşinden sabır gerektiren bir süreç şirketleri bekliyor.”
Ortak Akıl İdare Danışmanlığı, aile şirketlerinde Kurumsal Danışmanlık hizmetlerinde, tecrübelerini pekiştirerek aile şirketlerinin Kurumsallık süreçlerinde aktif bir görev almaktadır. Değişik sektörlerde onlarca aile şirketlerinin kurumsallaşma çalışmalarını yapmıştır.