İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile şirketleri genel olarak en çok karşılaşılan şirket türleri olmak ile beraber sürdürülebilir olması aşamasından ise kurumsal yapılanmanın sağlanması gerekli olan firmalardır. Aile şirketlerinde kurumsal yapı nasıl sağlanır sorusunun yanıtını bulabilmek için öncelikle aile şirketlerinde olmaması gerekenler bilmek ve bunların şirketten ayıklanmasına yer açılması gerekir.

Aile Şirketlerinde Ne Olmamalıdır?

Aile ile şirket kavramları birbiri ile zıt özelliklere sahip olan birimlerdir. Aile duygusallığın şirketler ise mantığın öncelik tutulduğu birimler olarak yer alır. Her iki olgunun bir arada olması son derece zorlu bir sürece neden olurken aynı zamanda güvenli bir tercihtir.

Birçok kişi firmasının emanetinde aile içinde bulunan kişilere güven duyup bu alanda yapılacak olan çalışmalara yer açar. Fakat bu aşamada nepotizm uygulamasında uzaklaşılması son derece önemlidir. 

Akraba ayrımcılığının firma içinde bulunması durumunda firmanın gelişiminden söz etmek mümkün olmaz. Bu neden ile firma içinde nepotizm olgusunun yer almaması son derece önemlidir.

Bunun yanı sıra aile şirketlerinde firmada çalışan aile bireylerinin statüsü de aile içindeki konumlarına göre ya da tam tersine göre algılanmamalıdır. Aynı zamanda işin ve aile yaşantısının tamamen ayrı tutulması gerekir. Aile içinde olunduğunda iş hayatı ile ilgili olan durumların konuşulmaması ve bunun ile ilgili olmayan kişilere de aktarım yapılmaması son derece önem taşıyan bir durumdur.

Aile Şirketlerinin Kurumsallaşmasında Birim Destekleri

Aile şirketlerinin kurumsallaşmasında şirket içindeki birimlerin büyük önemi vardır. Birimlerde yer alan personel müdürlüğünün ve yönetici statüsünün tamamen objektif olması gerekir. Bu aşamada gerçekleştirilecek olan işin ehline işi verme uygulamalarında duygusal yaklaşıma yer açılmaması ve aile içinde olduğu için kayırıcılığa yer açılmayan bir sistemin uygulanması firmanın kurumsallaşmasına destek olurken aynı zamanda sürdürülebilirliğine de destek olacak olan temeldir.

Kurumsallaşma uygulamasında kuşan değişiminde de aynı objektif yaklaşıma yer verilerek duygusallık değil mantığın ön planda yer aldığı tercihlerin zamanı geldiğinde gerçekleştirilmesi de önemlidir. Bu aşamada eski ve yeni kuşağın bir arada olması çoğu zaman soruna sebep olacağı için gerekli önleminde temel alınması gerekir.