İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile şirketlerinde kurucu olan kuşak şirketi belirli bir başarı noktasına taşıyor. Elbette bu yıllar içerisinde gerçekleşen ve  karşılaşılan pek çok zorluğa rağmen elde edilen bir başarı oluyor.  Yıllar sonra devreye ikinci kuşak girdiğinde kurucu olan kuşağın  kendinden sonraki jenerasyona güvenmesi çok kolay olmuyor. Elbette bu güvensizliğin altında bazı temel unsurlar bulunuyor.  Öncelikli ikinci kuşağın  ekonomik anlamda çok daha rahat bir ortamda yetişmiş olması ve daha az ekonomik zorlukla karşılaşmış olması güvensizlik noktasında önemli bir dinamik!

Aile Şirketlerinde İkinci Kuşak Sendromu

İkinci Kuşak Sendromu Nasıl Ortaya Çıkıyor?

Bu nedenle çeşitli zorluklar karşısında ikinci kuşağın doğru kararları alamayacağı yönünde bir şüphe uyanıyor.  Bununla birlikte şirketin yönetimi noktasında da görev ve sorumlulukların kısıtlanmaya çalışılması ikinci kuşağın yaşadığı en büyük zorluklardan biri oluyor. Çünkü daha fazla yetki almak isteyen bu kuşak kendinden önceki jenerasyonun güvensizliği ile karşılaşabiliyor. Bu durumda totalde aile şirketlerinde ikinci kuşak sendromu ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor.

Genel olarak bir kuşak çatışması olarak da adlandırabileceğimiz  bu durum başta ülkemiz olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde aile şirketlerinin sıklıkla karşılaştığı sıkıntıların başında geliyor.  Maalesef verimlilik ya da sürdürülebilirlik gibi çok önemli kavramlar noktasında da sorunlar yaşanmasına sebebiyet verebilen ikinci kuşak sendromuna  en doğru şekilde yaklaşılması ve bu sendromun minimum zararla ortadan kaldırılması gerekiyor.  Zira kuşak çatışmaları aile şirketlerinin en büyük düşmanıdır!

Kuşak Çatışmasını En Kolay Şekilde Nasıl Çözebilirsiniz?

Peki, bu noktada ne yapmak ya da nasıl bir yol haritası izlemek gerekir?  Aslında yapılması gereken son derece basit... Bir danışmanlık firmasından destek almanız aile şirketlerinde kuşak çatışmasından kurtulmanızın en kolay yoludur. Çünkü danışmanlık hizmetleri farklı kuşakların ihtiyaçlarının ve isteklerinin çok daha net bir şekilde belirlenmesini sağlıyor.  Aynı zamanda kuşaklar arasında hangi konuların anlaşmazlık yarattığının da net bir şekilde tespit edilmesi gerekiyor.

Profesyonel bir danışmanlık hizmeti aldığınızda sorunların son derece kolay bir şekilde çözebildiğine siz de tanıklık edebilirsiniz.  Örneğin aile anayasası düzenlenmesi gibi pek çok farklı yöntem devreye girebilir ve böylelikle kuşak çatışmalarının şirketlerde yaratacağı tahribat engellenebilir.  Mutlu bir aile şirketi hayal değil.  Sadece gerektiğinde doğru yerden doğru danışmanlık hizmetini almanız gerekiyor.