İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile şirketlerinde özellikle 2. ve 3. kuşağın devreye girme sürecinde, şirketlerde çok sancılı bir dönemin baş gösterdiğine dikkat çeken Aile Şirketlerinde Yönetim Danışmanı Yılmaz Sönmez: "Örneğin; babanın büyük bir tecrübesi var, şirketi bir yerlere getirmiş ancak çocuklarını iş hayatından uzak tutmuş. Üniversiteden yeni mezun olan çocuğunu bir taraftan da işletmenin bir tarafından tutmasını ister. Fakat orada bir çatışma süreci başlıyor. 

Aile Şirketlerinde ikinci kuşak

Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede, işletmelerin büyük çoğunluğunu aile işletmeleri oluşturmaktadır. Türkiye’de de aile işletmelerinin payı büyüktür. Bu yüzden aile işletmelerinin sosyal ve ekonomik hayatta son derece önemli bir yere sahip olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

Bir yanda tecrübe bir yanda bilgi var. Bu bir araya gelmediği sürece mutsuzluklar ve çatışmalar başlıyor. Aslında yapılması gereken şu, bir mentor şeklinde baba çocuğuna zaman ayırmalıydı ve çocuğunu işletmede daha önce belli sürelerde çalıştırması gerekiyordu. Ciddi yönetim eğitimlerinin ardından bir plan dahilinde yetki devredilme planı yapılması gerekiyordu. Bu süreçler sağlıklı atlatılmadığı zamanlarda kuşak çatışmaları baş gösteriyor ve işletmeyi bekleyen büyük tehlikeler baş gösteriyor. 

Küreselleşmeyle birlikte özellikle rekabetin artması, teknolojinin hızlı bir şekilde gelişme göstermesi yönetim konularının önemini artırmış ve aile işletmeleri konusu, yönetim konuları içerisindeki en önemli hususlardan birisi haline gelmiştir. Konuyla ilgili kitaplar, makaleler yazılmış, aile işletmeleri enstitüleri ve araştırma merkezleri kurulmuştur.

Aile İşletmelerde 2. ve 3. kuşağı sağlıklı bir şekilde yönetime hazırlanması için  aile anayasası ve 2. kuşağın yönetim sürecine aşamalı olarak hazır hale gelmelidir. Konu ile ilgili olarak Şirketlerin Kaderini Belirleyen Seçim: Varis Seçimi konulu blogumuzu inceleyebilir. 

Konuyla ilgili detaylı bilgi ve danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz. yilmaz@ortakakildanismanlik.com