İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Her şirketin/işletmenin üretim ve iş modellerine göre bir organizasyon yapısı oluşturulmuştur. Bu organizasyon yapısı; finans – dış ticaret- ithalat-üretim planlama- üretim-satış-muhasebe gibi geleneksel işlevlere göre olabileceği gibi yeni müşteri edinme, sipariş yerine getirme, kaynak yönetimi gibi süreçler etrafında da olabilir.

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlığı; Yönetim Kuruluna raporlama ve işletmenin süreci hakkında detaylı ve sağlıklı bilgilendirme yapabilmek için işletmelerde ki işlev ve süreçlerin birbirleriyle bağlantılı ve süreçler görevleri itibariyle önem arz ettiği için şirketlerde İcra Kurulu Yapısını ve toplantı kültürün oluşturmaktadır.

Ancak şirketin içinde bulunduğu rekabet ortamına, endüstrisine, değer zincirindeki yerine göre değişmekle birlikte, bazı işlev ve süreçler daha önemlidir. İcra kurulu şirketin genel müdürü ve bu “daha önemli” işlev veya süreçlerin yöneticilerinden oluşur.

İcra kuruluna destek işlevlerinin yöneticilerini dahil etmekte herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. İcra kurulundaki herkesin şirket içinde sorumlulukları belli bir görevi ve bu görevin bir unvanı olmalıdır, finans müdürü, dış ticaret müdürü, satış müdürü, genel müdür, lojistik süreci yöneticisi gibi. Bu yöneticiler aynı zamanda icra kurulu üyesi olabilirler, ancak asıl işleri ve unvanları icra kurulu ile olan değil, sorumlu oldukları iş ile ilgili olandır. Dolayısı kimsenin görevi veya ünvanı yalnız icra kurulu üyeliği veya başkanlığı olamaz.

İcra Kurulu

Ülkemizde bugün birçok aile holdingleri vardır. Köklü olan bu holdingler günümüzde ülkemizin ekonomisinde yer alır. Birçok istihdam sağlar ve sektörel olarak büyüme gösterirler. Aile holdingleri herkesin algısından farklı olarak kendi içinde yönetim yapısı olan ve buna bağlı olarak ilerleyen firmalardır. Her şirketin olduğu gibi bu yapılarında kendi içinde yetkileri ve sorumlulukları vardır.

Operasyonel olarak kusursuz bir şekilde ilerlemeleri gerekir. Üst yönetimden çalışanlara kadar bit bütündürler. Buna istinaden büyük ya da küçük firmalar kendi içlerinde  Şirket operasyonlarını yönetmek için icra kuruluna sahip olmalıdır. İcra kurulu sayesinde seçtikleri bir yönetici ile politikalar oluştururlar. Bu icra kuruluna sahip şirketin ve şirket hedeflerine ulaşmasını sağlar.

İcra kurulu aynı zamanda üst düzey yöneticilerle işbirliği halindedir. İcra kurulu bağımsız değildir şirket içi faaliyet ve çalışmalarını yönetir. Buna bağlı olarak genellikle bir yönetim kuruluna karşı rapor vermek zorundadırlar.

İcra Kurulu Nedir?

İcra kurulu şirket ve firmaların yönetimlerinde yer alan düzenleyici resmi kurumdur. Özellikle aile şirketlerinde Chief Executive Officer, olarak bilinir. Yani şirketlerin en üst dereceli yönetimidir. Genel olarak büyük veya küçük az hissedar paylaşımı olan şirketlerde aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır.

İcra kurulu bağlı bulunduğu şirketlerin hedef ve politikalarını  yönlendirme sorumluluğundadır. Yönetim kuruluna karşı bağlı bulunan  Şirket faaliyetlerine ait kurumsal yönetim etkinliklerin yürütmesine ve hedeflerin gerçekleştirilmesine uygun organizasyon yapısını düzenler.

İcra Kurulu Ne İş Yapar?

İcra kurulu üst yönetimi ilgilendiren şirket faaliyetlerini inceler. Bu incelemeler sonunda performans kriterlerine uygun olarak  denetleme iyileştirme değişiklikleri uygulama sağlayan kuruldur. İcra kurulu Şirketin yasal yapısına bağlı olarak işlem ve yöntem sağlar. Ülkemizde büyük firmalar ve holdingler de icra kurulu bulunur. Yönetim Kurulunda olan kişilerin veya başka bir merci ile görev ihtiyacı belirlenir.

İcra Kurulu Başkanı Ne İş Yapar?

İcra kurulu başkanına ait sorumluluklar bazen sınırlandırılmıştır. Ayrıca icra kurulu başkanı genellikle şirketin yönetiminden oluşan yetkili bir yönetime bağlıdırlar. Çoğu zaman icra kuruluna bağlı başkana verilen bu yetkiler şirketin stratejisini belirlemede önemlidir. Ayrıca şirketlerin ekonomik yapısını belirlemede yetkileri vardır. 

İcra kurulu başkan şirket içi yönetim veya diğer iletişimleri sağlar. Bu yönetimden gelen bağlayıcı kararları uygulama gibi görevleri vardır. 

İcra kurulu başkanına verilen görevler firmanın sektörüne ve hedeflerine ve karlı bir şekilde faaliyet gösterme ihtiyacıdır.

İcra kurulu başkanının işleri ve görevleri  şirket içi organizasyonuna göre değişir. Organizasyon yapısının büyüklüğüne, diğer faktörlere ve çalışan sayısına bağlı olarak görevleri değişir. İcra kurulu başkanı  firma, holding gibi kurum veya kuruluşların üst yönetimi olan en üst düzey yönetici pozisyonundadır.