İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Bize Ulaşın

Her şirketin/işletmenin üretim ve iş modellerine göre bir organizasyon yapısı oluşturulmuştur. Bu organizasyon yapısı; finans – dış ticaret- ithalat-üretim planlama- üretim-satış-muhasebe gibi geleneksel işlevlere göre olabileceği gibi yeni müşteri edinme, sipariş yerine getirme, kaynak yönetimi gibi süreçler etrafında da olabilir.

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlığı; Yönetim Kuruluna raporlama ve işletmenin süreci hakkında detaylı ve sağlıklı bilgilendirme yapabilmek için işletmelerde ki işlev ve süreçlerin birbirleriyle bağlantılı ve süreçler görevleri itibariyle önem arz ettiği için şirketlerde İcra Kurulu Yapısını ve toplantı kültürün oluşturmaktadır.

Ancak şirketin içinde bulunduğu rekabet ortamına, endüstrisine, değer zincirindeki yerine göre değişmekle birlikte, bazı işlev ve süreçler daha önemlidir. İcra kurulu şirketin genel müdürü ve bu “daha önemli” işlev veya süreçlerin yöneticilerinden oluşur.

İcra kuruluna destek işlevlerinin yöneticilerini dahil etmekte herhangi bir sakınca bulunmamaktadır, ancak bir işlev veya sürecin sorumlusu olmayan kişileri icra kurulu üyesi yapmamak gerekir. İcra kurulundaki herkesin şirket içinde sorumlulukları belli bir görevi ve bu görevin bir unvanı olmalıdır, finans müdürü, dış ticaret müdürü, satış müdürü, genel müdür, lojistik süreci yöneticisi gibi. Bu yöneticiler aynı zamanda icra kurulu üyesi olabilirler, ancak asıl işleri ve unvanları icra kurulu ile olan değil, sorumlu oldukları iş ile ilgili olandır. Dolayısı kimsenin görevi veya ünvanı yalnız icra kurulu üyeliği veya başkanlığı olamaz.

İcra Kurulu

Ülkemizde bugün birçok aile holdingleri vardır. Köklü olan bu holdingler günümüzde ülkemizin ekonomisinde yer alır. Birçok istihdam sağlar ve sektörel olarak büyüme gösterirler. Aile holdingleri herkesin algısından farklı olarak kendi içinde yönetim yapısı olan ve buna bağlı olarak ilerleyen firmalardır. Her şirketin olduğu gibi bu yapılarında kendi içinde yetkileri ve sorumlulukları vardır.

Operasyonel olarak kusursuz bir şekilde ilerlemeleri gerekir. Üst yönetimden çalışanlara kadar bit bütündürler. Buna istinaden büyük ya da küçük firmalar kendi içlerinde  Şirket operasyonlarını yönetmek için icra kuruluna sahip olmalıdır. İcra kurulu sayesinde seçtikleri bir yönetici ile politikalar oluştururlar. Bu icra kuruluna sahip şirketin ve şirket hedeflerine ulaşmasını sağlar.

İcra kurulu aynı zamanda üst düzey yöneticilerle işbirliği halindedir. İcra kurulu bağımsız değildir şirket içi faaliyet ve çalışmalarını yönetir. Buna bağlı olarak genellikle bir yönetim kuruluna karşı rapor vermek zorundadırlar.

İcra Kurulu Nedir?

Günümüzde her şirketin veya tüm işletmenin üretim ve iş faaliyetleri bulunur. Buna  bağlı olarak bir görev ve organizasyon şeması vardır. Bu görev ve organizasyonlar şirketlerin hacmine bağlı olarak yönetilmelidir. İcra kurulu bu şirket hacminde zorunluluk haline gelmiş denetleyici bir kuruldur. Bu organizasyon şemasına  sahip şirketin bir icra kurulu bulunur. 

İcra kurulu şirket ve firmaların yönetimlerinde yer alan düzenleyici resmi kurumdur. Özellikle aile şirketlerinde Chief Executive Officer, olarak bilinir. Yani şirketlerin en üst dereceli yönetimidir. Genel olarak büyük veya küçük az hissedar paylaşımı olan şirketlerde aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır.

İcra kurulu bağlı bulunduğu şirketlerin hedef ve politikalarını  yönlendirme sorumluluğundadır. Yönetim kuruluna karşı bağlı bulunan  Şirket faaliyetlerine ait kurumsal yönetim etkinliklerin yürütmesine ve hedeflerin gerçekleştirilmesine uygun organizasyon yapısını düzenler.

İcra Kurulu Ne İş Yapar?

Şirketlere bağlı olan bu  hedef ve politikalarına dair birçok  yeni ürün, hizmetin ve pazarların analiz edilmesinde katkı sağlar. İcra kurulu aynı zamanda iletişimden sorumludur. Buna bağlı olarak şirketin yönetiminde yer alan diğer kişilere bilgilendirme yapar. Ayrıca  şirketin çalışanlarına  detay iletmekle sorumluluk alır. Özellikle  olarak yönetim kuruluna yönlendirme yapar. Ayrıca görev tanımı olarak genel kuruldur  şirket içindeki tüm organizasyonlara ait değişiklikleri yönetir. Aynı zamanda yönetici olarak da  şirketin günlük işlerini yönetmekte görev alır ve operasyonu sağlar. 

İcra kurulu üst yönetimi ilgilendiren şirket faaliyetlerini inceler. Bu incelemeler sonunda performans kriterlerine uygun olarak  denetleme iyileştirme değişiklikleri uygulama sağlayan kuruldur. İcra kurulu Şirketin yasal yapısına bağlı olarak işlem ve yöntem sağlar. Ülkemizde büyük firmalar ve holdingler de icra kurulu bulunur. Yönetim Kurulunda olan kişilerin veya başka bir merci ile görev ihtiyacı belirlenir.

İcra Kurulu Başkanı Ne İş Yapar?

İcra kurulu başkanına ait sorumluluklar bazen özellikle  kapsayıcı veya sınırlandırılmıştır. Ayrıca icra kurulu başkanı genellikle şirketin yönetiminden oluşan yetkili bir yönetime bağlıdırlar. Çoğu zaman icra kuruluna bağlı başkana verilen bu yetkiler şirketin stratejisini belirlemede önemlidir. Ayrıca şirketlerin siyasi ve ekonomik yapısını belirlemede yetkileri vardır. Bu yapılarak bağlı olarak hedeflerdeki tutumunu belirlemede yönlendirme yaparlar. Aynı zamanda icra kurulu başkanı liderlik, yöneticilik vasfına sahiptir.

İcra kurulu başkan şirket içi yönetim veya diğer iletişimleri sağlar. Bu yönetimden gelen bağlayıcı kararları uygulama gibi görevleri vardır. İcra Kurulu Başkanı tüm şirket bünyesinde şirketin günlük işlerini içeren iç ve dış iletişimden sorumludur. Buna bağlı olarak büyük holdinglerde  basına şirkete dair finansman ya da güncel bilgilendirmeyi yapar.  İcra Kurulu Başkanının şirketin tüm sektörlerdeki birimleri ve iş alanları denetler. Buna istinaden şirketlerin  faaliyetlerini, reklam gibi işlerini ve finans kararlarını verir.

Ayrıca firmaların insan kaynakları da   olmak üzere  birçok yönetim ve departmanda kararları verme yetkisi vardır. İcra kurulu başkanı İş, kurumun misyonuna göre hareket eder. İcra kurulu başkanına verilen görevler firmanın sektörüne ve hedeflerine ve karlı bir şekilde faaliyet gösterme ihtiyacıdır.

İcra kurulu başkanının işleri ve görevleri  şirket içi organizasyonuna göre değişir. Organizasyon yapısının büyüklüğüne, diğer faktörlere ve çalışan sayısına bağlı olarak görevleri değişir. İcra kurulu başkanı  firma, holding gibi kurum veya kuruluşların üst yönetimi olan en üst düzey yönetici pozisyonundadır.

WhatsApp
İletişim