İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Bize Ulaşın

Her şirketin/ işletmenin üretim ve iş modellerine göre bir organizasyon yapısı oluşturulmuştur. Bu organizasyon yapısı; finans – dış ticaret- ithalat-üretim planlama- üretim-satış-muhasebe gibi geleneksel işlevlere göre olabileceği gibi yeni müşteri edinme, sipariş yerine getirme, kaynak yönetimi gibi süreçler etrafında da olabilir.

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlığı; Yönetim Kuruluna raporlama ve işletmenin süreci hakkında detaylı ve sağlıklı bilgilendirme yapabilmek için işletmelerde ki işlev ve süreçlerin birbirleriyle bağlantılı ve süreçler görevleri itibariyle önem arz ettiği için şirketlerde İcra Kurulu Yapısını ve toplantı kültürün oluşturmaktadır.

Ancak şirketin içinde bulunduğu rekabet ortamına, endüstrisine, değer zincirindeki yerine göre değişmekle birlikte, bazı işlev ve süreçler daha önemlidir. İcra kurulu şirketin genel müdürü ve bu “daha önemli” işlev veya süreçlerin yöneticilerinden oluşur.

İcra kuruluna destek işlevlerinin yöneticilerini dahil etmekte herhangi bir sakınca bulunmamaktadır, ancak bir işlev veya sürecin sorumlusu olmayan kişileri icra kurulu üyesi yapmamak gerekir. İcra kurulundaki herkesin şirket içinde sorumlulukları belli bir görevi ve bu görevin bir unvanı olmalıdır, finans müdürü, dış ticaret müdürü, satış müdürü, genel müdür, lojistik süreci yöneticisi gibi. Bu yöneticiler aynı zamanda icra kurulu üyesi olabilirler, ancak asıl işleri ve unvanları icra kurulu ile olan değil, sorumlu oldukları iş ile ilgili olandır. Dolayısı kimsenin görevi veya ünvanı yalnız icra kurulu üyeliği veya başkanlığı olamaz.