İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile Şirketlerinde Yönetim Danışmanı Dr. Yılmaz SÖNMEZ; Bir aile işletmesi yaratmak ve onu başarılı kılmak için kaç yıl veya kaç jenerasyon geçtiği önemli olmadığını ifade etmektedir.  Aile içi çatışmalar bütün rakiplerin birleşmesinden daha çok aile işletmesini parçalayabilmektedir.

Aile Şirketlerinde Çatışma ve Sebepleri Nelerdir

Bugünün iş dünyasında aile üyeleri yaratıcı fikirlerle ortaya çıkmak ve birlikte çalışmaktan daha çok, birbirlerini suçlamaya ve birbirleriyle savaşmaya daha fazla zaman harcadıklarında uzun süreli olmaları imkansız hale gelmektedir. Ortak Akıl Yönetim DanışmanlıkAile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma Danışmanlık hizmetleri vermesi sonucunda Aile üyelerinin niçin savaştıklarının nedenleri konusunda uzun yıllardır yaptığı çalışmalar ve hizmetler sayesinde sorunların nereden kaynaklandığını bilmektedir. Aile üyelerinin her biri yöneticilik için, para ve hissedarlık için kendisinin en uygun olduğuna güçlü olarak inandığında bütün diğer aile üyelerini memnun etmek güçleşmektedir.

Çatışma için diğer tipik bir neden değişimdir. Bazı aile üyeleri değişimin zorunlu ve gerekli olduğuna, işletmede değişim olmaksızın gelişmenin olamayacağı fikrine inanmaktadırlar. Diğerleri değişime direnmek için akla sığan, makul nedenler olduğuna inanmaktadır. Bu düşüncedekilere göre eğer işletme işini iyi yaparsa değişime ihtiyaç yoktur; kötü yaparsa bunun için para ve zaman yoktur.