İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Türkiye ekonomisinin % 95’inin aile şirketlerinin oluşturduğunu biliyor musunuz? Ancak aile şirketlerinin % 85’i henüz şirkete ikinci nesil bile dahil olmadan batıyor. Geneline bakıldığında bir problem ile karşılaşılması halinde rota hemen şirkete çevriliyor. Acaba yatırımlar doğu şekilde planlandı mı ya da finansal modeller doğru şekilde belirlendi mi gibi şirkette sorun arama davranışı aile şirketlerinde batışını gösteren hareketler arasında yer alıyor.

Çünkü yaşanan sorunların kaynağı çoğunlukla ilişkiler oluyor. Aile şirketlerinin aslında aile yapısından daha farklı bir yapıya sahip olmadığını belirtebiliriz. Bir ailede yaşanan sorunlar nelerse, aynısı aile şirketlerinde de yaşanıyor. Örneğin bir ailede gençlere söz hakkı tanınmaması aile şirketlerinin de en temel sorunlarından biridir.

Jenerasyon Farkı Aile Şirketlerini Bitiriyor!

Aile şirketlerinde genç nesle pek güvenilmiyor ve bu nedenle sorumluluk verilmiyor. Genç nesil ise şirketin vizyonunu genişletmek ve şirketi geleceğe daha iyi hazırlamak istiyor. İşte bu noktada çeşitli tartışmalar ve uzlaşmazlıklar devreye giriyor. Eski jenerasyonun yeni jenerasyona güvenmemesi en temel aile şirketi sorunudur! Bu sorunun çözümü için herhangi bir girişimde bulunulmaması ise aile şirketlerinde batışını gösteren hareketler arasında en önemli olanıdır.

Gelin ve damatlara olması gerektiğinden daha fazla söz hakkı tanınması da aile şirketlerini felakete sürükleyebiliyor. Çünkü bu durum ailenin bazı üyelerinde rahatsızlık yaratıyor ve zamanla aile büyüdükçe yeni isimlerin de yetkilendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla aile şirketlerinde gelin ve damatların sorumlulukları, yetkileri titizlikle yaklaşılması gereken konuların başında geliyor.

Hepsinden önemlisi kurumsallaşmanın ertelenmesi oluyor. Günümüz dünyasında kurumsallaşma bir seçenek olmaktan çıkıp özellikle aile şirketleri için bir zorunluluğa dönüştü. Bu sürecin ertelenmemesi ve en kısa sürede kurumsallaşma için düğmeye basılması gerekiyor. Konuyla ilgili danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.