İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile Şirketlerinde Temel Başarı için Ortak Akıl Yönetim Danışmanlığı aşağıdaki konulara önem vermekteyiz. 

Ortaklar/ hissedarlar sözleşmesinin hazırlanması

Aile anayasasının düzenlenmesi,hazırlanması

Vizyon ve görevin net olarak belirlenmesi

İdare Heyetinde bağımsız azaların olması

Aile nin Stratejik Tasarılarının netleşmesi (kısa, orta ve uzun) olması

Uzman profesyonellerin işe alınması

Bağımsız dış denetim + İç denetim sistemin oluşturulması

Şirket içindeki iş ve görev tanımları net olmalıdır.

Aile Şirketlerinde başarının temel adımları

Şirket içi kaideler ve yönergeler belirlenmelidir.

İşletmedeki (Personel, mali işler, imalat, pazarlama v.b.) birimlerin iş akışları belirlemeli ve bunlar dökümante edilmelidir.

Yetki ve sorumluluklar objektif ve net olarak belirlemelidir.

Yetki ve sorumluluklar, o yetkiyi veya sorumluluğu taşıyabilecek doğru kişilere verilmelidir. Duygusallıklara müsaade edilmemelidir.

Kararlar sorumluluklar dahilinde tartışma ve ikna metodu ile alınmalıdır.