İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Bize Ulaşın

Aile Şirketlerinde Temel Başarı için Ortak Akıl Yönetim Danışmanlığı aşağıda ki konulara önem vermekteyiz. 

 • Ortaklar/ hissedarlar sözleşmesinin hazır olmalı
 • Aile anayasasının hazırlanması
 • Vizyon ve misyonun net olarak belirlenmesi
 • Yönetim Kurulunda bağımsız üyelerin olması
 • Aile nin Stratejik Planlarının netleşmesi (kısa, orta ve uzun) olması
 • Uzman profesyonellerin işe alınması
 • Bağımsız dış denetim + İç denetim sistemin oluşturulması
 • Şirket içindeki iş ve görev tanımları net olmalıdır.
 • Şirket içi kurallar ve yönergeler belirlenmelidir.
 • İşletmedeki (Personel, mali işler, üretim, pazarlama v.b.) birimlerin iş akışları tespit edilmeli ve bunlar dökümante edilmelidir.
 • Yetki ve sorumluluklar objektif ve net olarak tespit edilmelidir.
 • Yetki ve sorumluluklar, o yetkiyi veya sorumluluğu taşıyabilecek doğru kişilere verilmelidir. Duygusallıklara izin verilmemelidir.
 • Kararlar sorumluluklar dahilinde tartışma ve ikna yöntemi ile alınmalıdır.