İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile şirketlerinin kötü yönünü destekleyen pek çok örnek olduğu ama iyi yönetildiğinde aile şirketlerinin olağanüstü başarılar gösterdiği de ortada. İtalya'da 1380’li yıllardan bu yana içecek üretimi gerçekleştiren bir firma halen aktif bir şekilde iş hayatına devam ediyor. Japonya’da da restoran işletmeciliğinde birkaç örnek bulmak mümkün. Parmakla gösterilecek kadar az olan bu şirketlerin başarısının altında yatan oluşturdukları kurumsallaşma modelinin iyi oturulmuş olması. İşler her jenerasyona zamanında ve başarıyla aktarılmış. 

Aile şirketlerinde başarının 3 koşulu

Aile şirketleinde kardeşler arasında yaşanan sorunlar ailenin yönetim konusunda işini çıkmaza sokuyor. Bazı aile üyeleri de kendi özel hayatlarıyla iş hayatını karıştırıyorlar. Kendi özel ilgi alanları için işi kullanabiliyorlar. İşin kendilerine hizmet etmesini istiyorlar. Sonuçta başarısız örneklerin her birine baktığınızda, işten kaynaklanan değil aile üyelerinin kişisel özelliklerinden kaynaklanan sorunların başarıyı etkilediğini görürsünüz.  

 Aile şirketinde yapılandırılması gereken üç kritik süreç oluşumu gerekir. 

1-Bağımsız Yönetim Kurulu oluşturulmalı 
2- Düzenli aile toplantıları yapılmalı 
3- Aile meclisi ve Aile Anayasasını oluşturmak. 

Yeni gelişmeleri şirketlerinde uygulama konusunda son dere esneklerdir. Hep geleceğe bakar ve kendilerini bugünden hazırlamaya çalışırlar. Sürekli bir ilerleme içindedirler. Bir özellikleri de iyinin en iyisini yapmak olduğu için aynı sektördeki en iyi şirketlerin ne yaptıklarını çok iyi takip ederler. Onların yenilikçi uygulamalarını kendi bünyelerine adapte etmek konusunda tereddüt etmezler.