İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile şirketlerinde baba oğul çatışması, bir diğer deyişle kuşak çatışması sadece ülkemizde değil, dünyanın pek çok ülkesinde karşımıza sık çıkan bir tablodur. Bu tabloda genellikle etkin olan unsur, babanın büyük tasarruflar ile kurduğu şirketin oğul tarafından iyi yönetilemeyeceği ya da yapılan bir hata nedeniyle verimlilik noktasında sıkıntı yaşanacağı yönündeki endişeleri oluyor. Oğul tarafından da tablo daha farklı… Oğul da babanın kendisine tam olarak güvenmemesinden ve yönetimi tam olarak kendisine devretmemekten şikayetçidir.

Aile Şirketlerinde Kuşak Çatışmalarının Nedeni

Elbette kuşaklar arasındaki yönetim tarzı farkı da aile şirketlerinde baba oğul çatışmasını doğuran unsurlar arasında yer alıyor. Aile şirketlerinde kuşak çatışması verimliliği düşüren ve enerjik bir şirketi çok daha hantal bir yapıya doğru sürükleyen etmenlerin başında geliyor. Oysa aile anayasası hazırlama danışmanlığı hizmeti alınması, kuşak çatışmasına köklü bir çözüm getirebilir ve riske atılan verimlilik yeniden sağlanabilir.

Aile anayasası hazırlama danışmanlığı hizmeti alınması neticesinde firmanın kurumsallaşması ve aile üyelerinin görevlerinin, sorumluluklarının net bir şekilde belirlenmesi mümkün oluyor. Şirketin geleceğinin de net bir şekilde belirlenebilmesi için aile anayasası hazırlama danışmanlığı hizmeti alınması gerekiyor. Bu hizmet sayesinde aile üyelerinin özellikle sorumluluklarının netleştirilmesi, baba oğul arasındaki anlaşmazlıkların da ortadan kalkmasını beraberinde getiriyor.

Aile Anayasası Hazırlama Süreci Nasıl İşler?

Öncelikle bir aile toplantısının yapılması gerekiyor. Hemen ardından aile formu düzenlenir ve aile üyeleri ile tek tek görüşülür. Aile konseyi oluşturulur ve beraberinde konseyin amacı da net bir şekilde belirlenir. Ailenin güçlü ya da zayıf yönleri ile misyonu gibi unsurların da netleştirilmesi daha verimli bir çalışma alanı için önem taşıyor.

Aile anayasasının kapsamının belirlenmesi, hangi durumlarda revize edilebileceği gibi her konu netleştirilerek anayasaya ekleniyor. Kuşak çatışmasına köklü bir çözüm ihtiyacı duyanlar için aile anayasası hazırlama danışmanlığı hizmeti veriyor ve bu sorunun firmaya ağır bir yük olmasının önüne geçiyoruz. Bizimle iletişime geçmeniz durumunda sunduğumuz hizmet ve size bu hizmetin neler kazandıracağı gibi merak ettiğiniz her sorunun yanıtını detaylı şekilde tarafınıza iletebiliriz.