İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile Anayasası hazırlamak, ciddi çaba harcamayı ve bazen de saatler boyu süren toplantılar düzenlemeyi gerektiren bir süreçtir. Aile anayasası, aile için önemli olan ve ileride yaşanması muhtemel çatışma konuları üzerine odaklanır. Bu nedenle Aile anayasasının hazırlanması için belirli bir zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Her biri başlı başına önemli konular olan miras, aile, çalışma koşulları, devir, sahiplik, emeklilik gibi hususların tartışılmasına uzun zaman dilimi harcanarak, aile üyelerinin onayı alınmalıdır.

Aile Şirketlerinde Aile Anayasa Nasıl Hazırlanır?

Aşağıda aile anayasasının hazırlanması sürecinde takip edilmesi gereken aşamalar sıralanmıştır.

 • Aile Forumunun Düzenlenmesi
 • Aile Anayasası Oluşturma ihtiyacının Tespiti
 • Konsey Üyelerinin Seçim Yönteminin ve Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi
 • Aile Konseyinin Oluşturulması
 • Aile Konseyi Amacının; Çalışma, Seçim, Görevde Kalma Koşullarının ve Kriterlerinin Belirlenmesi
 • Aile Misyonunun Belirlenmesi
 • Ailenin Güçlü ve Zayıf Yönlerinin Tespiti
 • Aile Anayasası Kapsamının Belirlenmesi
 • Alt Çalışma Gruplarının Oluşturulması
 • Aile Anayasası Taslağının Hazırlanması
 • Aile Anayasası Taslağının, Aile Formunda Sunulması ve Aile Üyelerinin
 • Görüşlerinin Alınması
 • Aile Anayasasının Nihai Hale Getirilmesi
 • Aile Anayasasını Revize Etme/ Değiştirme Koşullarının Tespit Edilmesi

Bu sıralama göz önünde bulundurulduğunda aile anayasası oluşturabilmek için yapılacak ilk iş aile formunda anayasanın hazırlanması ve yürütülmesi sorumluluğunu üstlenecek bir aile konseyinin oluşturulmasıdır.

Aile Anayasası Hazırlanıp şirket kurumsallaştırılarak geleceğin büyük firmaları arasında kendine yer bulabilecektir. Bu kapsamda aile şirketleri yönetim hizmetleri ile firmalar uzun ömürlü olmaktadır.

Konuyla ilgili detaylı bilgi ve danışmanlık için bizimle iletişime geçin.