İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Hem ülkemizde hem de dünya genelinde ülke ekonomisinin en önemli  dinamiklerinden biri aile şirketleri oluyor. Aile şirketlerinin nesilden nesle aktarılması  son derece başarılı sonuçların ortaya çıkmasını sağlayabiliyor. Zira başarılı aile şirketleri örnekleri ne kadar çok yol kat edildiğinin ve ne kadar ciddi sorunlarla baş edildiğinin en net göstergesi oluyor da diyebiliriz.

Aile Şirketleri Örnekleri

Ülkemizde de çok sayıda aile şirketi bulunuyor. Bu aile şirketlerinin tamamının kurumsallaşma aşamasını tamamladığından söz edemeyiz. Büyük bölümünün yaşadıkları çeşitli sorunlar nedeniyle  özellikle kurumsallaşma aşamasını tamamlayamaması beraberinde çok sayıda farklı sorunu da getirebiliyor. Öncelikle iş gücü kaybı, verimlilik ile ilgili sorunlar ya da mutlu şirket tablosunun ortaya çıkmaması gibi yaygın sorunlardan söz edebiliriz.

Aile Şirketleri Hangi Sorunları Yaşıyor?

İki ya da üç farklı jenerasyon arasında yaşanan sorunlar oldukça yaygın bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu sorunların ortadan kaldırılması için de  çok sayıda aile şirketi profesyonel danışmanlık hizmetlerinden faydalanıyor. Böylelikle yaşanan sorunlar nedeniyle sizi işleyişin aksaması gibi çeşitli sıkıntıların önüne geçilebiliyor. Danışmanlık hizmetleri aile şirketleri için çok büyük önem taşıyor.

Ortak akıl danışmanlık olarak uzun yıllardır aile şirketleri için hizmet sunuyoruz. Aile şirketlerinin yaşadıkları tüm problemlere oldukça hakimiz  ve aynı zamanda her bir şirket için farklı çözüm yolları geliştirebiliyoruz.  Özellikle kurumsallaşma yolunda aile şirketlerinin önüne hangi engellerin çıktığını çok iyi biliyoruz. Bizimle iletişime geçebilir ve konu ile ilgili daha detaylı bilgi aktarmamızı sağlayabilirsiniz.