İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Yapı olarak enformel ilişkileri barındıran aile kavramı bu açıdan bakıldığında duygusal özelliğin ağırlıklı yer aldığı birim olmak ile beraber şirket kavramı ise duygusallığın pek yer edinmediği ve mantıksal açıdan yönetilmesi gereken birimdir. Aile şirketi kavramının bir arada bulunabilmesi için belli kuralların şirket içinde uygulanmasının yanı sıra iş alanındaki tüm deneyim ve olayların aile içine yansıtılmaması ve konu edilmemesi gerekir.

Birçok aile şirketinde aile içinde olan statü şirketteki statü ile aynı değer ölçütüne sahip olarak düşünülüyor. Bu durumda şirket dışında da devam eden bir görev dağılımı ve bağımlılık çizelgesi gözlemlenir. Aile içindeki statü ile iş alanında gerçekleştirilen görev içeriğinin ayrı tutulmasının başarıya ulaşması ise bir hayli güç olan duygusal açıdan aşılamayan en büyük sorundur. Bu sebep ile aile içinde yaşanan hırs ilerleyerek aile ilişkilerinin ve sonunda da iş ilişkisinin bozulmasına etki edebiliyor. Aile şirketleri neden uzun ömürlü olamıyor sorusunun yanıtında aynı zamanda kuşak değişimlerine yer açılmaması da eklenmelidir.

Aile Şirketlerinde Kuşak Değişimleri

Aile şirketlerinde belli zaman sonrasından yeni yetişen kuşan göreve dâhil olarak daha farklı düşünce tarzı ile işlere müdahil olmak ister. Bu durumda aile için kuşak çatışmaları ve değişime yer açılmayan tercihler de değerlendirilir. Fakat bu alanda yapılan çalışımalar aile şirketlerinde belli zaman sonrasında değişimin yapılarak eski kuşağın ise danışmanlık görevini ya da emeklilik keyfini yaşaması gerekliliğini ön görür.

Aile Şirketlerinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Aile şirketleri neden uzun ömürlü olamıyor sorusunun da birçok farklı yanıta ulaşmak mümkün olmak ile beraber en geçerli olan ise nepotizm yer alıyor. Akraba kayırmacılığı olarak ifade edilebilecek olan bu durum işe alımlardan iş alanında yapılan çalışmalara kadar her alan içine yayılarak aile şirketlerinin sonunu getiren en önemli olgudur. Bunun için nepotizm uygulamalarında uzak durulması aşamasında ise belli kriter tercihlerinin net olarak belirlenmesi gerekir. Aynı zamanda şirket ve ailenin de ayrı tutulması oldukça önemli bir detay olup aile işleri ve şirket işlerinin tamamen ayrılmasına yer açılmalıdır.