İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Bize Ulaşın

Şirket sahibi her ailenin kendi ihtiyaçlarını yine kendilerinin belirlemesi gerektiğinin önemli bir husus olduğunu vurgulamış. "Tüm bu hususlar, ortakların/aile fertlerinin, tüm endişelerini bertaraf edecek, beklentilerini karşılayacak biçimde açık ve net olarak yazılmalı. Özelikle, çoğunluk oluşturarak, bazılarının azınlık haline getirilmelerini önleyecek garantileri de kapsamalıdır. Bununla birlikte, aile fertlerinden birisinin veya bazılarının iş ortamında imtiyazları olmamalı, eşitlik esas olmalıdır" demiş. 

Aile şirketlerinin ana sözleşmelerinin içinde yer alabilecek diğer bazı önemli kuralları şu şekildedir;

 • Ortakların paylarını elden çıkarmak istemeleri halinde uymak zorunda oldukları kurallar.
 • Ortakların şirket imkanlarından yararlanmalarına yönelik kurallar.
 • Ortakların paylarını elden çıkarmamak istemeleri halinde uyulacak kurallar.
 • Genel kurulun nasıl yapılması gerektiğini düzenleyen kurallar.
 • Yönetim kurulunun oluşmasında uygulanacak kurallar.
 • Şirketin temsiline yönelik kurallar. (Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu eş başkanı ve süreleri, vb.)
 • Şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi esnasında uyulacak kurallar.
 • Şirketin bölünmesi, birleşmesi, tasfiyesi esnasında uyulması gerekli kurallar. 

Şirket ana sözleşmesine dahil edilemeyecek nitelikteki kuralların ayrıca protokol haline getirilmesi ve imza altına alınmasını tavsiye ederek, bağlayıcı nitelik kazanması gereken kurallara yönelik şunlardır;

 • Aile konseyi mutlaka oluşturulmalı, ailenin yapısına ve beklentilerine cevap verecek kuralları belirleyip, konseyin etkin ve emredici olması sağlanmalı.
 • Dileyenlerin aile şirketi bünyesinde çalışması, dileyenlerin çalışmaması prensibi kabul edilmeli ve çalışanlar, çalışmalarının karşılığını almalı.
 • Kendi işini kurarak bireysel çalışmak isteyenlerin, ailenin müşterek sahip oldukları sektör dışında çalışmaları prensibi, kabul edilmeli.
 • Gelinlerin, damatların, eşleri sağ olduğu sürece şirkette görev yapıp yapamayacakları karar altına alınmalı.
 • Evlatların, iyi yetiştirilmesi ve hem iş hayatı hem de sosyal yaşam kriterlerinin kuralları belirlenmeli.
 • Evlatlar, olabildiğince erken yaşta sosyal hayatın içine girmeli.
 • Evlatlar, işin mutfağından işe başlamalı, kendilerine patron evladı muamelesi yapılmamalı.
 • Çıraklık dönemlerinde personel servisini, personel yemekhanesini kullanmalı.
 • Evlatlar, özel hayatlarında para harcama kültürü edinmeliler. Zira özel hayatında para harcama kültürü olmayanlar, iş hayatında, bütçeyi doğru yönetmeyi beceremez.