İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Türkiye’de pek çok aile şirketi dördüncü kuşağa gelmeden yok oluyor. Kalanlar ise el değiştiriyor,devrediyor.  Oysa kurucu babalar,patronlar, veliahtlar ve yönetim uzmanları, kuşaklar arası geçişin atlatılabileceğini söylüyorlar.

Dilde tekerleme olmuş şu söz haklılığı vurguluyor. “Türkiye’de şirketleri babalar kurar, oğullar yer, torunlar batırır.”

40-50 yıl önce kurulup bugünlere getirilen birçok şirketin, kurucularının yavaş yavaş yönetimden çekildiği bir dönemden geçiyoruz. Öyle ki sayısı bir milyon 720 bini bulan şirketlerin yüzde 95’ini aile şirketlerinin oluşturduğu ülkemizde, pek çok şirketin başında babalar değil oğulları oturmaya başladı.

Aile Şirketleri İkinci - Üçüncü Kuşak Kıskacı

Şirketlerin yaşamlarındaki en kritik evreler de işte bu tür geçiş dönemlerinde yaşanıyor. Sadece 10 şirketten biri üçüncü kuşağa devrediliyor.

Aile şirketinde geçiş dönemi neden kritiktir?

 • İşi devreden aile büyüğüyle işi devralan aile ferdi arasında yaşanan kuşak çatışması
 • Kardeşler veya kuzenler arasındaki rekabet
 • Veliahdın kabul edilmemesi
 • Bir sonraki kuşağa devir planlamasının iyi yapılmaması
 • Ehil olmayan kişilerin yönetimde söz sahibi olması
 • Aile liderinin işi zamanında terk edememesi
 • Yetenekli profesyonelleri aile şirketine çekmekte karşılaşılan zorluklar
 • Ailenin kültürü ile profesyonel yönetim kültürü arasındaki çatışma
 • Doğru ve işler bir yönetsel’ yapı kurulamaması
 • Aile şirketlerinin kurumsallaşmakta geç kalması

Şirket Yönetiminin Sonraki Kuşağa Devredilmesinin Önündeki Engeller

 1. a)  Kuruculardan kaynaklananlar: Güç ve kontrolü bırakmada isteksizlik.
 2. b)  Aileden kaynaklananlar: Eşinin, kurucu şirketteki rolünü bırakmadaki isteksizliği
 3. c)  Personelden kaynaklananlar:  Kurucuyla ilişkileri koparmada isteksizlik
 4. d)  Çevreden kaynaklananlar: İşadamı ne kadar yaşlanırsa yaşlansın, şirketin kontrolünü elinde bulundurmak ister.

İşletmelerdeki sistem sağlıklı hale getirilmesi ile şirket kurumsallaşarak geleceğin büyük firmaları arasında kendine yer bulabilecektir. Bu kapsamda yönetim danışmanlığı hizmetleri ile firmalar uzun ömürlü olmaktadır.

Konuyla ilgili detaylı bilgi ve danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz. yilmaz@ortakakildanismanlik.com