İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Aile Anayasası, aile şirketleri kurumsallaşırken şirket yönetiminde aile ilişkilerinin kurumsallaşması ,görev yetki ve sorumlulukların net o...
Aile şirketlerinde en önemli adım doğru Kurumsallaşmadır. Kurumsallaşma sağlanarak aile şirketlerinin çok hızlı ilerlemesi, büyümesi mümkünd...