İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Sendromu - Ortak Akıl Danışmanlık Aile şirketlerinde en önemli adım doğru Kurumsallaşmadır. Kurumsallaşma...
Aile Anayasası, aile şirketleri kurumsallaşırken şirket yönetiminde aile ilişkilerinin kurumsallaşması ,görev yetki ve sorumlulukların net o...