İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Türkiye’de aile şirketlerinin ömrü kısa oluyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre Türkiye’deki 1 milyon 350 bin şirketin yüzde 94’ünü aile şirketleri oluşturuyor. İşe ilk adım atarken el ele veren aile bireyleri, şirketlerin ömrünün kısa olmasına da yine aynı hızla katkı veriyor. Yine TOBB verilerine göre aile şirketlerinin yüzde 80’i 5 yıl, yüzde 96’sı ile 10 yıl içinde faaliyetlerine son veriyor. Faaliyetine son vermeyenler ise yok pahasına satılarak aile bireyleri arasında paylaşılıyor. Kavgalar sebebiyle parçalanıp küçülen, sonra da kapanan şirketlerin ekonomiye maliyetinin 300 milyar dolara yakın olduğu tahmin ediliyor.

Aile Şirketleri Gençliğini Yaşayamadan Ölüyor

Neden batıyorlar?

¥ İşi devreden aile büyüğüyle işi devralanlar arasında kuşak çatışması
¥ Kardeşler veya kuzenler arasındaki rekabet 
¥ Ehil olmayan kişilerin yönetimde söz sahibi olması
¥ Aile ‘liderinin’ işi zamanında paylaştırmaması.
¥ Yönetimlerde artan aile soyadlı kişiler
¥ Ailenin kültürü ile sonradan katılan profesyonellerin kültür çatışması
¥ Aile şirketlerinin kurumsallaşmakta geç kalması
¥ Sermayenin kötü kullanılıp yetersiz kalması.

Onlar nasıl kurtulur?
¥ Aile fertleri diğer çalışanlar kadar çalışmalı
¥ Kilit noktalarda mutlaka profesyonellerle  çalışma sağlanmalı.
¥ İş ve görev tanımları yapılmalı, yazılı kural olmalı
¥ Satın alma ve işe alma yönetmelikleri hazırlanmalı
¥ Aile bireyleri küçük yaştan itibaren yetiştirilmeli, merdivenleri yavaş yavaş tırmanmalı.
¥ Kararlar hızlı alınabilmeli.
¥ Finansman, çağın gereklerine göre düzenlenmeli.

 Kaynak: Türkiye Gazetesi / Ekonomi Haberleri