İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile şirketleri için değişim ve süreklilik kavramları kuşak farkını da net bir şekilde ortaya koyan unsurlar oluyor.  Aile şirketlerinde yaşlı olan nesil genellikle sürekliliğin üzerinde durur ve yenilikçi bir anlayışa sahip olmaz.  Genç olan nesil ise her daim değişimden yanadır. Çağın gerektirdiklerine ayak uydurmak ister ve bu nedenle de çok daha yenilikçi bir anlayışa sahip olur.

Sonuç olarak aile şirketleri değişim ve süreklilik  konusunda bir kararsızlık yaşayabilir. Genç nesil daimi olarak bir değişim içerisinde girilmediği takdirde  aile şirketlerinin gelecek nesillere aktarılamayacağını düşürür.  Tek bir kavrama ya da tek bir odak merkezine yönelik olarak hizmet vermek ve işleyişi bu şekilde sağlamak genç neslin onayladığı bir durum değildir.

Değişim Ve Süreklilik Neden Soruna Neden Oluyor?

Yaşlı olan nesil ise belirli bir çizgiden çıkılması durumunda şirketin ayakta kalamayacağını düşünür ve yenilikçi bir anlayışla alınan kararların  yaşlı nesil için gereksiz bir risk olduğunu belirtebiliriz. Zira kuşak çatışması işte bu nedenle kendini net bir şekilde belli eder. Çok sayıda aile şirketinin yaşadığı bu problemi ortadan kaldırmanın en kolay yolu danışmanlık hizmeti almaktır.

Zira geçmişe baktığınızda  aile şirketlerinin bu gibi durumlarda danışmanlık hizmetlerinden yoğun bir şekilde faydalandığını görebilirsiniz. Böylelikle şirket verimliliğini düşüren sorunlar köklü bir şekilde ortadan kaldırılıyor. Eğer siz de mutlu şirket tablosunun bozulmasını istemiyorsanız, süreklilik mi yoksa değişim mi  noktasında yaşanan anlaşmazlıklar ile ilgili sunduğumuz danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.