İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Bize Ulaşın

Aile şirketlerinin daha uzun soluklu ve başarılı bir şekilde iş yaşantısına devam edebilmesi için bazı özel detaylara da dikkat etmesi gerekmektedir. Burada en önemli nokta çoğunluk oluşturularak aile bireyleri arasında birlik kurmak ve diğer çalışanları azınlık haline getirmek son derece tehlikeli olabilmektedir. Aile fertlerinden birinin veya birkaç tanesinin iş ortamında imtiyazları olmaması ve eşitliğin esas alınması da son derece önemlidir.

Aile şirketlerinin ana sözleşmelerinin içerisinde önemli kurallar yer almalıdır. Bunlar arasında ilk sırada ortakların paylarının elden çıkarmak istemeleri halinde uymak zorunda kaldığı kurallar yer almalıdır. Ortakların şirket imkanlarından yararlanmalarına yönelik olarak koyulabilecek kurallar da son derece önemlidir. Bunlar dışında;

  • Ortakların paylarını elden çıkarmamak istemesi durumunda uyulacak kurallar
  • Genel kurulun ne şekilde yapılması gerektiğini düzenleyen kurallar
  • Yönetim kurulunun oluşmasında uygulanacak kurallar
  • Şirket temsiline yönelik olan yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu eş başkanına ait kurallar
  • Şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesine ait kurallar
  • Şirket bölünmesi, birleşmesi ve tasfiyesi sırasında uyulması gereken kurallar

Şirketin ana sözleşmesine dahil edilemeyecek olan kuralların ayrıca protokol haline getirilmesi ve imza altına alınmasını tavsiye ederek bağlayıcı nitelik kazanması gereken kurallar da bulunmaktadır. Bu kurallar:

  • Aile konseyi kurulması, aile yapısına ve beklentilerine cevap verebilecek kurallar belirlenip konseyin etkin ve emredici olması sağlanmalıdır
  • Dileyen kişilerin aile şirketi bünyesinde çalışması, dileyenlerin çalışmaması prensibi kabul edilmelidir ve çalışanlar çalışmalarının karşılığını almalıdır
  • Kendi işini kurarak bireysel çalışmalar sergilemek isteyenlerin ailenin müşterek sahip olduğu sektör dışında çalışmaları prensi kabul edilmelidir
  • Gelinlerin ve damatların eşleri sağ olduğu sürece şirkette görev alıp alamayacakları karar altına alınmalıdır