İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile şirketlerinin daha uzun soluklu ve başarılı bir şekilde iş yaşantısına devam edebilmesi için bazı özel detaylara da dikkat etmesi gerekmektedir. Burada en önemli nokta çoğunluk oluşturularak aile bireyleri arasında birlik kurmak ve diğer çalışanları azınlık haline getirmek son derece tehlikeli olabilmektedir. Aile fertlerinden birinin veya birkaç tanesinin iş ortamında eşitliğin esas alınması da son derece önemlidir.

Aile şirketlerinin, yönetim sözleşmeleri içerisinde önemli kurallar yer almalıdır. Bunlar arasında ilk sırada ortakların, paylarını satmak istemeleri halinde yerine getirmek ile yükümlü oldukları kurallar yer almalıdır. Yönetim üyelerinin, şirketin imkanlarından Nasıl yararlanacaklarına yönelik kurallar da son derece önemlidir.

Bunlar dışında;

  • Ortakların paylarını satmak istemesi durumunda uyulacak kurallar
  • Yönetim kurulunun ne şekilde yönetilmesi gerektiğini düzenleyen kurallar
  • Yönetim kurulunun oluşması için uygulanacak kurallar
  • Şirket temsiline yönelik olan yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu eş başkanına ait kurallar
  • Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ait kurallar
  • Şirket bölünmesi, birleşmesi ve tasfiyesi sırasında uyulması gereken kurallar

Şirketin ana sözleşmesinde bulunmayacak olan kaidelerin ayrıca protokol haline getirilmesi ve imza altına alınmasına dair kurallar.

 Bu kurallar:

  • Aile konseyi kurulması, aile beklentilerine yanıt verebilecek kurallar belirlenip konseyin etkin ve emredici olması sağlanmalıdır
  • Dileyen kişilerin aile şirketi bünyesinde çalışması, dileyenlerin çalışmaması prensibi kabul edilmelidir ve çalışanlar çalışmalarının karşılığını almalıdır
  • Kendi işine yönelerek bireysel çalışmalar sergilemek isteyenlerin, sektör dışında çalışmaları prensi kabul edilmelidir
  • Gelinlerin ve damatların eşleri sağ olduğu sürece şirkette görev alıp alamayacakları karar altına alınmalıdır