İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile ve şirket kavramları birbirinden oldukça farklıdır. Aile kavramı duygusallığı içinden barındırırken şirketler ise tamamen mantık ile yönetilmesi ve akılcı kararlar alınması gereken birimlerdir.

Aile şirketin de yapılmaması gereken hareketler içinde en önemlisi duygusallığın şirket içine yansıtılmamasıdır. Yönetim uygulaması içinde statülerin aile içine yansıtılması da sıkıntının oluşmasında temelin bozulmasına etki eder.

Aile Şirketlerinde Nepotizm

Aile şirketinin çalışmalarında gerçekleştirilecek olan bazı hareket ve davranışlar sıkıntılı durumun yaşanmasına neden olarak şirketin sürdürülebilirliğinin önlenmesi ile karşılaşılabilir. Aile şirketinden yer alan nepotizm uygulamaları ise şirketin mantık uygulaması ile uymayan ve daha çok duygusallaşmasında sebep olan tercihleri barındırır.

Nepotizm kavramının aile şirketinde bulunması ile beraber gelişen akraba kayırmacılığına yönetimden tüm alt kadrolara kadar ilerler. Aile şirketin de yapılmaması gereken hareketler içinde bulunan akraba kayırmacılığının önüne geçilmesi için iş alımlarına da bu anlamda önem verilerek uygulanacak olan seçimlere de dikkat edilmesi gerekir.

Akrabaların şirket içinde çok fazla bulunması belli anlamda güven sağlarken sonrasında ise sıkıntıların yaşanmasına etki edebilir. Özellikle iş görme aşamasında sıkıntının gerçekleşmesinin yanı sıra aile içinde yaşanabilecek olan sıkıntılara da neden olabiliyor.

Aile şirketlerinde yapılmaması gerekenler içinde aile ve şirket içindeki ilişki düzeylerinin ve de statülerinde farklı tutulması yer almaktadır. 

Aile Şirketinde Aile ve Şirket İlişkilerinin Düzeyi

Aile şirketlerinde yapılan en büyük hatalar içinde şirket içinde olan statüler ile aile içindeki bağların karıştırılmaması gerekir. Şirket içinde bulunan aile içi fertlerin iş yerinin mevzularını aile ortamına taşımamaları da oldukça önemlidir.

Aile şirketlerinde yapılan hataların başında yer alan bu yanlışlıklar aynı zamanda sıkıntılı bazı durumlara sebep olarak firmanın gelişimine ket vurmanın yanı sıra aile ilişkilerinin de zora düşmesine sebep olabilir. Bu neden ile aile şirketlerinde gerçekleşebilecek olan durumlar ile karşılaşmamak için belli zamanlarda konu ile ilgili olarak danışmanlıkların alınması gerekir. Danışmanlık hizmetinin belli aralıklar ile alınması ise daha bilinçli bir yöntemin gerçekleşmesine destek olurken yönetimde de daha vizyonu yüksek çalışmaların gerçekleşmesini sağlar.