İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

İki ya da daha fazla kan bağı ile birbirine bağlı olan kişilerin bir araya gelerek şirket kurması sonucu oluşan yapıya aile şirketi denilir. Aile ve şirket kavramlarının bir arada olması son derece zorlu bir sürece neden olmak ile beraber aile şirketleri güçlü yapıya sahip olan işletmelerdir.

Aile şirketlerinin kurulması sonrasında kuralların konulması ise işletmenin geleceği için belirleyici olan detaylardır. Aile şirketinde kural koyarken dikkat edilmesi gerekilenler arasında olumlu olan kriterlerin yanı sıra olumsuz olan ve mutlaka dikkat edilmesi gereken kriterlerde vardır. Bu detaylara dikkat ederek aile şirketinin sürdürülebilirliğinin sağlanması mümkün olur.

Aile şirketinde kurallar koyarken dikkat edilmesi gerekilenler mutlaka olması gereken ve olmaması gereken olarak ayrılabilir.

Aile Şirketinde Kurallar Oluşturulurken Mutlaka Olması Gerekenler?

  • Aile ve İşletmenin Ayrı Tutulması

Aile işletmelerinde aile işlerinin işletmenin işleri ile ayrı tutulması gerekir. Bunların ayrı tutulmaması durumunda işletme de aile değerleri de sarsılabilir.

  • Ailedeki Çocukların İşletmedeki Yeri

Ailedeki çocukların işletme içinde ilk etapta en alt kademelerden işe başlamaları gerekir. Böylelikle alt kademelerde görev yapanların işlerinin deneyimleme fırsatı bulurken aynı zamanda deneyimleri ve başarıları ile yükselmeleri sağlanabilir. Bu uygulama ise yönetime geldiklerinde onlara büyük avantaj sağlayacaktır. O sebep ile şirket kurallarında mutlaka bu uygulamalar yer açılması gereklidir.

  • Ailedeki Çocukların İşletme Ürünleri ve Pazarlama Değerlerini Öğrenmeleri

Aile içindeki çocukların ilerleyen dönemde yönetimde yer almaları planlanıyorsa öncelikle firmanın ürettiği ürün ve pazarlama alanlarında eğitilmeleri gerekir. Firmanın pazarlamasında ve ürün üretimi ile ilgili yeterli deneyim kazanması sağlanması için gerekli kuralların konulması önemlidir.

  • Aile İşletmelerinin Gücünün Kurallar ile Sağlamlaştırılması Gerekir

Aile işletmeleri son derece güçlü olan yapılardır. İl yerinde mesai harcama konusunda ya da iş işle ilgili pozitif gelişmelerin elde edilmesinde aile bireyleri ortak menfaat ile hareket eder. Kötü gidişatta aile bağları ile bedelsiz çalışma gücü de elde edilir. Bu aile bağı olmadan pek mümkün olan bir durum değildir. Bu sebep ile kurallar içinde aile şirketinin gücünü arttırarak olan seçimlere yer verilmesi gerekir.

Aile Şirketinde Kurallar Oluşturulurken Olmaması Gerekenler?

  • Kardeş Rekabeti

Şirket içinde yer alan kardeşlerin rekabette teşvik edilmeleri hem aile bağlarına zarar verir hem de işletmenin sonunu getirebilir.

  • Emeklilik

Şirkette çalışan ya da çalışmayan herkese hak etmeden emeklilik tanıma şirketin yatırıma harcanacak olan parasının hiç edilmesine ve aile bağlarının da ilerleyen dönemde zedelenmesine neden olabilir.

  • Çocukların Hisse Almasının Vefata Bağlanması

Hisse alımının bir önceli neslin vefatına bağlanması sıkıntılı bir sürece neden olur. Vefat gibi bir neden ile hissenin devri aile bağlarına zarar verdiği gibi şirket içinde isteksiz olan yeni nesil anlamına gelir. Aynı zamanda çok genç yaşta hisse devrinin de gerçekleşmesi böylelikle mümkün olarak sürecin devamlılığında işletmenin sıkıntı yaşamasına sebep olabilir. Bu neden ile şirket hisselerinden çocukların pay almasının kesin vefat ile sınırlı tutulacak olduğu kuralların tercih edilmemesi gerektiğini söylemenin yanı sıra olmaması gereken kuralında kurallar içinde kesin yargı ile belirlenmesi de gereklidir.

  • Çocukların Eğitiminde Yönlendirme

Çocukların eğitiminde şirket içi görevlendirme planlamasına yer verilmesi isteksiz eğitim ve isteksiz çalışan anlamına gelerek firmanın olumsuz etkilenmesinde neden olur. Bu sebep ile çocukların eğitimlerinde ne şirketin şu anki pozisyonları ne de ilerleyen dönemde şirket için oluşabilecek girişim planlanmasına göre gerçekleştirilmesi olumsuz olan kural detayları arasında yer alır.