İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile şirketleri, diğer şirketlerden çok daha farklı bir yapılanmaya sahip olabiliyor. Konuyla ilgili en çok merak edilen unsurlardan biri de aile şirketinde hisselendirme  oluyor. Hisselendirme konusunda  aile şirketlerinin izlediği yol genellikle çekirdek aileye yakınlık derecesi oluyor.  Çünkü bu şirketlerde gelin ve damatlar gibi aileye sonradan katılan üyelere de yer veriliyor. Dolayısıyla akrabalık derecesi de dikkate alınıyor.

Genellikle anne baba ve çocuklar bu şirketlerden en yüksek hisseyi alanlar oluyor.  Ardından teyze ve amca gibi diğer yakınlık dereceleri de hisselendiriliyor ancak daha düşük rakamlar söz konusu olabiliyor. Elbette kimi zaman  hisselerin devredilmesi de gerekebiliyor. Bu gibi durumlarda aile üyelerinin kendi içerisindeki denge geçerli oluyor.

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Tüm aile şirketleri için kurumsallaşma son derece önemli bir süreçtir. Özellikle hisselendirme gibi  finansal konularda kurumsallaşmanın önemsiz olduğu düşünülse de  kurumsallaşmanın önemi bu gibi konularda çok daha net bir şekilde fark edilebiliyor.  Şirketlerin  aile üyelerine değil kurallara bağlı olarak yönetilmesini kapsayan  kurumsallaşma süreci hisselendirme noktasında yaşanan çeşitli problemleri de önleyebiliyor.

Bu ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti almak aile şirketlerine çok ciddi faydalar sağlıyor. Örneğin aile anayasasının hazırlanması tüm hisselerin net bir şekilde belirlenmesini beraberinde getiriyor. Aile anayasasının nasıl hazırlanacağı noktasında da  danışmanlık hizmetleri devreye giriyor. Bizimle iletişime geçerek konuyla ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz.