İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile şirketi nedir sorusunun yanıtı aslında kendi içinde de saklıdır. Aile bağları ile birbirine bağlı olan kişilerin beraber kurdukları ya da beraber işlettikleri firmalara aile şirketi adı verilir. Günümüzde birçok firma aile şirketi olma özelliğine sahiptir. Aile şirketi olmak hem güvenli bir liman olma açısından önemli olurken hem de birçok sıkıntının yaşanmasına da etki edebilir. Bu sıkıntının en büyüğü ise aile bağlarının zedelenmesidir. Aile bağlarının zedelenmesi ise bir süre sonra firmanın çöküşüne sebep olacak olan duruma neden olur.

Aile Şirketi Nasıl Yönetilmeli?

Aile şirketi nedir sorusunda aile şirketi nasıl yönetilmelidir, de eklenmelidir. Aile şirketinin yönetilmesinde alınacak her bir karar son derece önemli olmak ile beraber aile duygusallığının firmaya yansıtılmaması da gerekir. Gerçekleştirilecek olan yönetimlerde aile içinde olanları iş yerine ve iş yerinde olanların ya da iş yerindeki statünün aile içine yansıtılmaması da oldukça önem taşır.

Aile şirketleri akraba bağları ile işlerin yürütüldüğü işletmeler olarak yer alırken uzman olmayan ya da yeterli deneyime sahip olmayan kişilerin belli statülere getirilmesi ise son derece sıkıntılı durumların yaşanmasına etki edebilir. Görevden alınması aile bağlarında sıkıntıya sebep olabilirken görevde kalması ise şirket için sıkıntılı dönemin yaşanmasına sebep olacaktır. Bu gibi durumlar ile de karşılaşılmaması için uzman ve deneyimli olan kişilerin layık oldukları görevlere atanmasına yer verirken olası hatalarda ise aile duygusallığından uzaklaşılarak işletme mantığı ile hareket edilmesi gerekir.

Akraba Kayırmacılığı Ne Kadar Doğrudur?

Aile şirketlerinde genel olarak en tepeden en alt birime kadar birçok alanda aile bağları ile birbirine bağlı olan kişiler görev alabiliyor. Bu elbette normal bir durumdur. Fakat bu değere sahip olan işletmelerde sadece akraba bağları ile bağlı olunduğu için kişilere imtiyazlı davranılması ya da farklılığın sürekli göz önünde tutulması diğer çalışanların motivasyonunu olumsuz etkileyecektir. Bunun yanında kişinin tecrübesi ya da herhangi bir bilgisi olmamasına karşın göreve sadece akraba olduğu için alınması da firmanın sonrasından bu hamleler sebebi ile sıkıntı yaşamasına etki eder.