İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Tüm aile şirketleri mutlaka belirli bir noktada aile şirketi mi kurumsal şirket mi  kararsızlığını yaşıyor. Öncelikle kurumsallaşmanın  son derece önemli olmasına karşın aile şirketleri için de kolay bir süreç olmadığını belirtmek gerekiyor. Kurumsallaşma ile birlikte pek çok değişim de  yaşanıyor ve bu değişim aile şirketlerinin aslında geleceğe hazırlanması süreci oluyor.

Tüm aile şirketleri için kurumsallaşmanın önemi yadsınamaz.  Her ne kadar bazı aile şirketleri bu konuya sıcak bakmıyor olsa da nesilden nesle aktarılan aile şirketlerinin geçmişine baktığımızda kuruluşundan kısa bir süre sonrasında kurumsallaşma sürecine girdiklerini görebiliyoruz. Bu nedenle  kurumsallaşma günümüz iş dünyasında bir seçenek olmaktan çıkıp zorunluluğa dönüştü de diyebiliriz.

Kurumsallaşma Aile Şirketleri İçin Ne İfade Ediyor?

Özellikle aile şirketlerinin piyasa değerini yükseltmek amacıyla kurumsallaşmaya daha açık olmaları gerekiyor. Ancak bazı şirketler bunu bir risk olarak değerlendiriyor.  Büyümek yerine var olanı koruma düşüncesi daha baskın oluyor ve dolayısıyla küçük bir şirket olarak kalmak daha cazip bir seçeneğe dönüşebiliyor. Oysa kurumsallaşmaya sıcak bakmamak tüm aile şirketleri için başlı başına bir risktir.

Kurumsallaşma şirketlerde bir sistemin oturması anlamına gelir. Şirketin kuralları ve prosedürleri olur. Hepsinden önemlisi aile şirketleri artık kişiye bağlı olarak faaliyet göstermez.  Söz konusu olan kurallardır ve kişiler değişse bile şirket mevcudiyetini devam ettirir. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.