İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile işletmelerinin sahipleri işletmeleri kendine ait bir varlık olarak gördüklerinden dolayı yönetimi profesyonel yöneticilere bırakmak istememekte ve bunun yanında büyümenin getireceği riskleri de göze alamama gibi nedenlerden dolayı büyüme konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. İşletmeler belirli bir büyüklükten sonra hala kendilerini aile işletmeleri olarak görmelerinden dolayı kurumsallaşmaya önem verilmemeleri de genel yönetim sorunlarının en önemlilerinden sayılabilmektedir.

Aile İşletmelerinde Yönetim Ve Organizasyon Sorunları Nelerdir?

KOBİ niteliğindeki aile işletmelerinde genellikle yöneticiler tarafından belirlenen amaçlar, yönetim biçimleri, varsayımları gibi özellikler yöneticinin işletmeye kişilik özelliklerini yansıtmasında önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla işletme içerisinde yöneticinin hırsı, amaçları, ahlaki değerleri ve kişilik yapısı işletme üzerinde önemli rol oynamaktadır. Kısacası, yöneticinin kişiliği, yönetimine yansımaktadır. Bu kişiler yeterli bilgiye sahip olmadıkları halde yönetimin temel işlevleri olan konularla bizzat kendileri ilgilenmektedirler. Bu durum işletme sahiplerininteknik kökenli olmaları yönüyle sanayi üretimi konusunda önemli avantajlar sağlamaktadır Ancak, işletme sahibinin aynı anda hem karar veren, verdiği kararları uygulatan ve kimi durumlarda uygulayan kişi olması, KOBİ’lerde yönetim konusunda yaşanan sıkıntıların temelini oluşturmaktadır.

KOBİ’lerin avantaj gibi görünen bütün yetki ve sorumlulukların tek kişide toplanmasının, avantajın yanında bazı sakıncalarının olduğu da bilinmektedir. Bunların en önemlisi, işletme işlevleri çeşitlenip karmaşık duruma geldiğinde, kurucu yöneticinin yetersiz kalmasıdır. Bu aile bireylerinin yapacağı işle alakalı eğitimini tamamlamamış veya hiç eğitim almamış olması uzmanlık gerektiren işler konusunda işletmeyi zor durumda bırakmaktadır. KOBİ’lerin büyük çoğunluğu işletme sahipleri veya yöneticilerinin işletme işlevlerinin çeşitlenmesine karşılık bu konuda yetersiz kalmalarına rağmen yetki devretme konusunda isteksiz davranmaları nedeniyle bağımsızlığını kaybetme hatta kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır.

KOBİ sahipleri genellikle yöneticilik özelliklerine sahip değildirler. İş görenlerini yönlendireceklerine, işleri kendileri görmeye çalışırlar. Bir işletmenin kurucusu olmak o işletmenin yönetici sayılmak için tek ölçüt olamaz.