İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile şirketi olmak her ne kadar pek çok avantajı beraberinde getiriyor olsa da çeşitli konularda sıkıntılar da yaşanabiliyor. Bu sıkıntılar şirket başarısı noktasında değerlendirildiğinde verimliliği düşürebilen ve kurumsallaşmanın önüne geçebilen sorunlar oluyor. Özellikle sürdürülebilirlik çok sayıda şirket için büyük önem taşıyor. Ülkemizde en köklü aile şirketleri incelendiğinde 4 kuşaktır idare edildiklerini fark edebilirsiniz.

Aile işletmelerinde sürdürülebilirlik

Şirketlerde Sürdürülebilirlik Hangi Konularla İlişkili?

Sadece şirketin devamlılığını sağlamak değil aynı zamanda büyümeye ve gelişmeye devam etmesini sağlamak da büyük önem taşıyor. Dolayısıyla şirketlerin verimliliklerini ve etkinliklerini de artırmak gerekiyor. Vizyonu ve stratejisi çok iyi belirlenmiş olan bir aile şirketinde sürdürülebilirliği yakalamak tahmin edebileceğini gibi daha kolay olurken vizyon ve strateji noktasında eksiklikleri olan şirketlerde tablo daha vahim bir hal alabiliyor.

Aile içinde yaşanan çıkar çatışmalarının da sürdürülebilirlik konusuna olumsuz bir yansıma yaptığını belirtebiliriz. Ücret, maaş, kar payı ya da hisse senedi gibi konularda uzlaşmaya varılamamış olması durumunda son derece önemli bir kavram olan sürdürülebilirlik maalesef arka planda kalıyor. Dolayısıyla bu sorun beraberinde bir sorunlar silsilesini de getirebiliyor. Peki, bu gibi durumlarda en doğru hamle ne olabilir? Konuya nasıl yaklaşmak ya da nasıl bir hamlede bulunmak gerekir?

Danışmanlık Hizmetlerinden Faydalanın!

Problemin işin içinden çıkılamaz bir boyuta dönüşmesini beklememek gerekiyor. En doğru hamle zaman kaybetmeden aile şirketlerinin danışmanlık hizmetlerinden faydalanması oluyor. Danışmanlık hizmetlerinden istifade edilmesi durumunda aile şirketleri sadece sürdürülebilirlik noktasında değil, farklı konularda yaşanan bazı sorunlardan da kurtulabiliyor. Özellikle aile içi kuşak çatışmaları ya da çıkar çatışmaları gibi konularda danışmanlık hizmetlerinin önemini çok daha net bir şekilde ortaya koyduğundan söz edebiliriz.

Ortak Akıl olarak uzun zamandır sunduğumuz danışmanlık hizmetleri kapsamında sürdürülebilirliğin önün geçen unsurların analiz edilmesi ve bu sorunların ortadan kaldırılması için gerekli yönlendirmeleri yapabiliyoruz. Uzman danışman ekiplerimiz tarafından yapılan detaylı analiz çalışmaları, aile şirketlerinde sürdürülebilirlik konusunda yapılması gerekenlerin net bir şekilde belirlenmesi ve ortaya konabilmesini de sağlıyor. Konuyla ilgili sizi daha detaylı bilgilendirmek isteriz. Bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.