İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile Anayasında Olması Gereken Belli Başlı Maddeler:

1. Bölüm: Aile Şirketi Temel İlkeleri

 • Gerekçe
 • Amaç
 • Prensipler
 • Aile ve Kurum Kültürü
 • Aileye İlişkin Gelenekler
 • Ailenin ve İşin Vizyonu

Aile Anayasasında Yer Alan Belli Başlı Maddeler

2. Bölüm: Aile Konseyi

 • Aile konseyi kurulması ve aile konseyi üyesi olma şartları
 • Aile konseyi başkanı ve başkanlık koşulları
 • Aile konseyinin toplantıları, alacağı kararlar ve oy oranları
 • Aile konseyi üyelerinin başka işlerde çalışmaları
 • Aile konseyi temettü dağıtım kriterleri

3. Bölüm: Aile Bireylerinin ve Profesyonellerin Yönetim İlkeleri

 • Aile Bireyleri Arasındaki İlişkiler
 • Kişilik Testleri Kullanılarak Aile Bireylerinin Yetkinliklerinin Ölçümlenmesi,
 • Aile Üyelerinin Aile İşinde Çalışmaları
 • Aile Üyelerinin Yönetim Kuruluna Girmeleri
 • Aile Üyelerinin Yönetime Girmeleri
 • Yönetim Kurulu Başkanı Ataması
 • Aile Konseyi Yönetim Kurulu İlişkileri
 • Profesyonel Yönetim
 • Aile Üyelerinin Yetki ve Sorumluluk Alanlarının Sınırları
 • Aile ve İşletme Amaçlarının Ayırımı,
 • Personele ve Profesyonel Yöneticilere Yaklaşım
 • Aile Üyelerinin Performans Kriterlerinin Belirlenmesi ve Ölçülmesi Kriterleri

4. Bölüm: Aile Şirketlerinde Yeni Neslin Yönetime Hazırlanması ile Sürekliliğin Sağlanması

 • Yeni neslin yetişmesi
 • Haleflik seçim kriterleri
 • Kişilik testleri kullanılarak haleflerin yetkinliklerinin ölçümlenmesi,
 • Yetkinliklere dayalı eğitim ve kariyer planlarının oluşturulması ve mesleki yeterliliklerinin belirlenmesi

5.Bölüm: Aile Üyelerinin Gelirleri ve Harcamalarının Düzenlenmesi

 • Aile Üyelerinin Gelirleri
 • Masraflar

6. Bölüm: Mülkiyet

 • Hisse Değerlendirme Usulleri
 • Hisse Devri Usulleri

7. Bölüm: Genel Hükümler

 • Etik İlkeler
 • Anayasaya Uyma Konusunda Yaptırımların Belirlenmesi,
 • Uyuşmazlıkların Halli