İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile Anayasası hazırlamak, aile üyelerinin birbirlerine olan güven ve sorumluluklarını net bir şekilde ortaya koyabilmek için önemli bir adımdır. Eğer aile üyeleri arasında bir çatışma varsa veya aralarındaki güven zedelenmişse, Aile Anayasası yazmak için daha fazla geç kalınmamalıdır.

Aile anayasası neden oluşturulmalıdır?

Aile Şirketlerinde Yönetim Danışmanlığı alanında faaliyet gösteren bir danışmandan yararlanılarak Aile Anayasası hazırlanmalıdır.  Güven zedelenmesi söz konusu ise aile birliğine yatırım şarttır. Aile işletmelerinin sürdürülebilirlik sağlamayabilmesi için aşağıda ki konulara önem verilmeli ve aile anayasası hazırlamakta geç kalınmamalıdır.

1) Şirketin geleceğini talihe,rastlantıya değişken etkenlere bırakmaz.

2) Şirketin kurumsal olması sürdürülebilirlik için ehemmiyetli bir adımdır. Müesseseselleşmiş, doğru yönetilen bir şirket gelecek için doğru taktikler üretilir.

3) Şirket idaresi kişilere bağlı değil,liyakata kaidelere bağlı olur. Şirkette kendini her zaman yeniler,değişken ve  daimi inovasyon sistematiği oluşturulur.

4) Şirket imaj ve prestiji paydaşlar için bağlayıcı olmasını sağlar.

5) Aile azalarının de profesyonel bir kariyer süreci yaşamasını müdafaa eder. Aile şirketlerinde profesyonel olarak çalışan aile azalarının çalışma şekillerini belirler. Aile fertlerinin şahsi özelliklerinin şirkete yansımasını engeller.

6) Ekseriyetle bilgi sahibi olmadan toy ve canı tez fikir sahibi olan yeni nesillerin, iyi bir idare kadrosu  içinde bulunmaları çıkmaları şart olan basamakları belirler.

7) Nepotizm (akraba iltimas etmeciliği) önlenir.

8) Ailevi bağlardan doğan paydaşların şirketin yüksek çıkarlarının önüne geçmesi engellenir. Anayasa ile aile azalarının mülkiyet asalları belirlenir ve olası çatışmalar önlenir.

9) Yeni neslin kaide ve prensiplerinin tasarılanmasında aile değerlerinden kopmamayı sağlar.

10) Yöneticilerin vakiti gelince görevlerini hoşnut ve güvenle gelecek kuşaklara devredebilmesini sağlar.

Öncelikle aile birliğini pekiştirecek aile üyelerinin bilgilendirilmesi, eğitilmesi, muhtemel çatışmaların azaltılması, problemlerin çözümü ve aile-iş etkileşimini geliştirecek politikaların ele alınması için ortam hazırlanmalı. Aile toplantıları ve konseyleri bu amaçlara hizmet edecek organlardır. Aile birliği olmadan anayasa yazılması son derece zordur. Yazılsa bile uygulamaya geçmesi mümkün olmaz.

Detaylı bilgi için Aile Şirketi Yönetimi bölümüzü inceleyin.