İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile Anayasası hazırlamak, aile üyelerinin birbirlerine olan güven ve sorumluluklarını net bir şekilde ortaya koyabilmek için önemli bir adımdır. Eğer aile üyeleri arasında bir çatışma varsa veya aralarındaki güven zedelenmişse, Aile Anayasası yazmak için daha fazla geç kalınmamalıdır.

Aile Anayasası Neden Oluşturulmalıdır?

Aile Şirketlerinde Yönetim Danışmanlığı alanında faaliyet gösteren bir danışmandan yararlanılarak Aile Anayasası hazırlanmalıdır.  Güven zedelenmesi söz konusu ise aile birliğine yatırım şarttır. Aile işletmelerinin sürdürülebilirlik sağlamayabilmesi için aşağıda ki konulara önem verilmeli ve aile anayasası hazırlamakta geç kalınmamalıdır.

1) Şirketin geleceğini şansa bırakmaz.

2) Şirketin kurumsallaşması için önemli bir adımdır. Kurumsallaşmış, doğru yönetilen bir şirkette gelecek için doğru stratejiler üretilir.

3) Şirket yönetimi kişilere bağlı değil, kurallara bağlı olur. Şirkette kendini daima yeniler, sürekli inovasyon sistematiği oluşturulur.

4) Şirket prensiplerinin hissedarlar için bağlayıcı olmasını sağlar.

5) Aile üyelerinin de profesyonel bir kariyer süreci yaşamasını savunur. Aile şirketlerinde profesyonel olarak çalışan aile üyelerinin çalışma şekillerini belirler. Aile bireylerinin olası zaaflarının şirkete yansımasını engeller.

6) Genellikle bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan yeni nesillerin iyi yönetim için çıkmaları gereken basamakları belirler.

7) Nepotizm (akraba kayırmacılığı) önlenir.

8) Ailevi bağlardan doğan hissedarların şirketin yüksek çıkarlarının önüne geçmesi engellenir. Anayasa ile aile üyelerinin mülkiyet esasları belirlenir ve olası çatışmalar önlenir.

9) Yeni neslin kural ve prensiplerinin planlanmasında aile değerlerinden kopmamayı sağlar.

10) Yöneticilerin zamanı gelince görevlerini memnun ve güvenle gelecek kuşaklara devredebilmesini sağlar.

Öncelikle aile birliğini pekiştirecek aile üyelerinin bilgilendirilmesi, eğitilmesi, muhtemel çatışmaların azaltılması, problemlerin çözümü ve aile-iş etkileşimini geliştirecek politikaların ele alınması için ortam hazırlanmalı. Aile toplantıları ve konseyleri bu amaçlara hizmet edecek organlardır. Aile birliği olmadan anayasa yazılması son derece zordur. Yazılsa bile uygulamaya geçmesi mümkün olmaz.

Detaylı bilgi için Aile Şirketi Yönetimi bölümüzü inceleyin.