İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile Anayasası, aile şirketleri kurumsallaşırken şirket yönetiminde aile ilişkilerinin kurumsallaşması ,görev yetki ve sorumlulukların net olmasını ve şirket yönetiminin bir sonraki nesle aktarılırken izlenecek yolun belirli olmasını sağlıyor.

Aile Anayasası her aileye özgü hazırlanarak Aile Şirketinin geleceğinin çerçevesinin net olarak belirlenmesini, aile bireylerinin aile içi meselelerle uğraşmadan şirketleri için hedef odaklı yol almalarını sağlıyor.

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık, pekçok aileye Aile Anayasası hazırlamış olmanın deneyimi ile alanında uzman danışman kadromuz ile bizzat ailenin yapısal dengeleri ve şirketin kurumsal kimliğini dikkate alarak aile şirketlerine uygulanabilir Aile Anayasası Hazırlama Danışmanlığı Hizmeti sunar.

Aile Anayasası Hazırlama Süreci:

1. Aile toplantısının yapılması,

2. Aile forumunun düzenlenmesi,

3. Aile bireyleriyle görüşme sürecinin başlanması,

4. Konsey üyelerinin seçimi , şirket yönteminin ve seçim kriterlerinin belirlenmesi,

5. Aile konseyinin oluşturulması,

6. Aile konseyi amacının belirlenmesi (çalışma, seçim, görevde kalma koşullarının ve kriterlerinin belirlenmesi ),

7. Aile misyonunun belirlenmesi,

8. Ailenin güçlü ve zayıf yönlerinin tespiti,

9. Aile Anayasası kapsamının belirlenmesi,

10. Alt çalışma gruplarının oluşturulması,

11. Aile Anayasası taslağının hazırlanması,

12. Aile Anayasası taslağının, aile formunda sunulması ve aile üyelerinin görüşlerinin alınması,

13. Aile Anayasasının nihai hale getirilmesi,

14. Aile Anayasasını revize etme / değiştirme koşullarının tespit edilmesi,

15. Anayasanın aile üyelerine imzalatılması ve projenin tamamlanması.

Aile Anayasası Hazırlama Danışmanlığı

Aile şirketi olarak faaliyet gösteren şirketlerin kurumsal bir yapıya uyacak şekilde hareket etmesi diğer şirketlere nazaran zor olmaktadır. Bu durum şirket kurallarının dışında aile ilişkilerinin; kişilerin aile ve işle ilişkilerinin düzenlendiği kuralların oluşturulması ihtiyacını doğurmuştur. Şirketin geleceğinin güven içerisinde kurulabilmesi için yapılan bu düzenleme Aile Anayasası olarak adlandırılmaktadır.

Aile Anayasası Nedir?

Şirketlerin yönetim ilkelerine göre eğer aynı aileden çok sayıda kişi söz sahibiyse, bu durum zamanla sorunlar yaşanmasına sebep olabilmektedir. Özellikle sermaye piyasası hareketliliğinin yani hisse alım, satım, bankadan para çekme gibi işlemlerin aile anayasalarının yardımıyla düzenlenmesi çok önemlidir. Bunun dışında aile işletmelerinde aile bireylerinin konumu, yönetim kademesinde yer alacak kişilerin seçilmesi, gelecekte yönetimin hangi aile üyelerine geçeceği, şirket ile ilgili işlerde yaşanan çatışmalarda uygulanacak çözümler, yönetim kurulu üyelerinin yetkileri ve ailenin temel olarak esas aldığı aile değerlerimiz konusunda düzenlemeler yapılmaktadır.

Aile Anayasası Kimler Tarafından Düzenlenir?

Kurumsal yönetim yapısı benimsemek isteyen aile şirketlerinin yanı sıra mal varlıkları ve gelirleri konusunda belli kurallar getirmek isteyen kişiler olabilir. Aile anayasasının kural olarak aile üyelerine sunulmasını isteyebilirler. Bu noktada özellikle ailede sürekli sorunları olan aile bireyleri varsa, kişiler arası etkileşime kadar tüm detayları uygun bir şekilde aile anayasası ile düzenlemek gerekmektedir. Düzenleme işlemleri konusunda aile anayasası danışmanlığı hizmetimiz ile profesyonel ve sorunların önüne geçen bir düzenleme gerçekleştirebilirsiniz. Bu düzenlemede önemli olan aile üyelerinin tamamını temsil edebilecek güçte bir çalışma grubunun, aile içi ilişkilerin en ince noktalarına kadar tüm detayları birlikte düşünmesidir.  Aile anayasasında yer alması istenen tüm konular doğrultusunda aile bireylerinin isteklerine uyulmalıdır. Anayasa konusunda gereken düzenleme yetkisi aile konseyi tarafından seçilecek kişilere verilebilmektedir.

Aile Anayasasının Hukuki Boyutu

Kişilerin şirketlerine aile üyelerine olan sorumluluklarını düzenleyen aile anayasaları, aile üyeleri arasında bağlayıcılığı olan bir sözleşme olarak düşünülebilir. Hukuki açıdan da bağlayıcılığı olduğu Borçlar Kanunu’nda bulunan hükümlerden hareket ederek anlaşılmaktadır. Buna göre kişilerin, özel hukuk alanında olan ilişkilerinde kişilerle ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlarla dilediği şekilde sözleşme yapmasının önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra hukukun doğru bir şekilde işleyişini temin etmek açısından bu yapılan sözleşmelere sadık kalınması oldukça önemli olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken, aile anayasalarının insan haklarına, genel kanunlara ve kamusal düzene aykırı hükümler içermemesidir. Bu durumda sözleşmeler geçersiz hale gelmektedir.

Aile Anayasalarının Oluşturulmasında Yaşanan Sorunlar

Aile Anayasası olarak hazırlanan sözleşmelerde yaşanan en önemli sorun, aile büyüklerinin diğer aile üyelerinin haklarını eşit bir şekilde gözetmemesinden kaynaklanmaktadır. Özellikle bazı aile bireylerine uygulanan adaletsizlikler sözleşmelerin aile içerisinde kabul edilmemesine yol açabilmektedir. Ayrıca aileye sonradan katılacak kişilerin; örneğin evlenme yoluyla gelecek eşlerin ve doğacak çocukların aile anayasalarında yapılacak düzenlemelerde nasıl şartlara maruz bırakılacağı karmaşık bir konudur. Sonradan aileye katılan kişi sözleşmede yer alan şartlara uymak istemeyebilir. Aynı zamanda farklı haklar ve ayrıcalıklar talep edebilir. Bu noktada aile anayasası danışmanlığı hizmetimiz ile sözleşmenizi sağlam temeller üzerinde şekillendirerek, ileride yaşanacak sorunların önüne geçebilirsiniz.

 

İşletmeler ve aile şirketleri için ÇÖZÜM Ortak Akıl Yönetim ve Kurumsallaşma Danışmanlığında !