İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Abdullah YILMAZ
Finans Danışmanı

Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olduktan sonra 15 yıllık bankacılık hayatında özellikle kurumsal finansman, bütçe, finans yönetimi konularında uzmanlaşmıştır.Liderlik, kurumsallaşma ve verimlilik konularında eğitim programlarına katılmıştır. Halen Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi ve Finans Bölümünde Yüksek Lisans yapmaktadır.

 

Uzmanlık Alanı: 

  1. Finansal Yapı ve Yönetim Analizi ,
  2. Gelir ve Gider Düzenlemeleri ,
  3. Firmanın Nakit İhtiyacını Yaratan Nedenlerin Tespiti ve Borç Yönetimi ,
  4. Nakit Dengesinin Finansal Enstrümanlar Kullanılarak Sağlıklı Hale Getirilmesi ,
  5. (Kredi, Forex, Spot Döviz, Option, Futures, Swap, Forfeiting, Factoring, Leasing, Halka Arz  vb.)
  6. Firmanın Kur, Faiz, Likidite, Default vb. Rizk Analizleri ,
  7. Mali Sorunların Belirlenmesi ve İyileştirme Önerilerinin Hazırlanması ,
  8. Mali Gelişme-Büyüme İçin Stratejilerin ve Eylem Planlarının Hazırlanması ,
  9. Ulusal ve Uluslararası Ekonomik Gelişmelerin Sektör Etki Analizi  ,
  10. Rekabet Gücü Tespiti , Sektörün Rekabet Konum ve Koşullarının Değerlendirilmesi konularında uzmanlaşmıştır.