İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

VİZYON: Bir vizyon mutlaka olmalı. Son derece açık bir şekilde ortaya konulan vizyonun, bütün çalışanlara anlatılması ve paylaşılması da gerekiyor.

YETKİ: Yetki devri, modern yönetim gereği. Patronlar, çalışanlarına mutlaka bir iş ortağı gibi bakmalılar.

PERFORMANS: Çalışanların performansı mutlaka izlenmeli ve ölçülmeli. Hedefler paylaşılmalı ve çalışanları sık sık geri dönüşümle bilgi verilmeli.

500 Büyük Listesine Girmek İsteyenler Ne Yapmalı?

EKİP: Çalışanlar ekipler şeklinde organize edilmeli. Böylece sinerji, moral ve verimlilik artırılmalı.

TÜKETİCİ: Müşterilere ve tüketiciye, işin en önemli parçası olarak bakılmalı. Her yönetici ve çalışan müşteriye odaklı bir yaklaşım benimsemeli.

KALİTE: Şirket, kaliteli hizmet ve ürün ürettiği için kendisiyle gurur duyar hale gelmeli. Uzun vadeli başarı ve kalıcılığın, kaliteli üretime bağlı olduğunu yöneticiler bilir.

İLETİŞİM: Fortune 500'deki şirketlerin yöneticileri bilir ki, iletişim, şirketin benzini gibidir. O olmadan, tıpkı motorda olduğu gibi, şirket işlemez, aksar.

ETİK: Yöneticiler, çalışanlarının günlük işlerinde ahlaki kurallara uyacağına, şirketin saygınlığına özen göstereceğine inanırlar.

SAĞLIKLI YAŞAM: Şirketler, sağlıklı yaşayan ve kendini iyi hisseden çalışanların, daha verimli olacağını bilirler.

KÂR: Herkesin bildiği gibi kâr şirket için kaçınılmazdır. Ancak, kâr elde etmek, bir şirket için tek ve kaçınılmaz hedef olamaz.