İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

İşletmelerdeki sistem sağlıklı hale getirilmesi ile şirket kurumsallaşarak geleceğin büyük firmaları arasında kendine yer bulabilecektir. Bu kapsamda yönetim danışmanlığı hizmetleri ile firmalar uzun ömürlü olmaktadır. 500 Büyük firmaların yapmış oldukları sistemetik ve güçlü kararlar;

1. VİZYON: Bir vizyon mutlaka olmalı. Son derece açık bir şekilde ortaya konulan vizyonun, bütün çalışanlara anlatılması ve paylaşılması da gerekiyor. 

2. YETKİ: Yetki devri, modern yönetim gereği. Patronlar , çalışanlarına mutlaka bir iş ortağı gibi bakmalılar.

3. PERFORMANS: Çalışanların performansı mutlaka izlenmeli ve ölçülmeli. Hedefler paylaşılmalı ve çalışanları sık sık geri dönüşümle bilgi verilmeli. 

4. EKİP: Çalışanlar ekipler şeklinde organize edilmeli. Böylece sinerji, moral ve verimlilik artırılmalı.

5. TÜKETİCİ: Müşterilere ve tüketiciye, işin en önemli parçası olarak bakılmalı. Her yönetici ve çalışan müşteriye odaklı bir yaklaşım benimsemeli. 

6. KALİTE: Şirket, kaliteli hizmet ve ürün ürettiği için kendisiyle gurur duyar hale gelmeli. Uzun vadeli başarı ve kalıcılığın, kaliteli üretime bağlı olduğunu yöneticiler bilir. 

7. İLETİŞİM: Fortune 500'deki şirketlerin yöneticileri bilir ki, iletişim, şirketin benzini gibidir. O olmadan, tıpkı motorda olduğu gibi, şirket işlemez, aksar. 

8.ETİK: Yöneticiler, çalışanlarının günlük işlerinde ahlaki kurallara uyacağına, şirketin saygınlığına özen göstereceğine inanırlar.

9. SAĞLIKLI YAŞAM: Şirketler, sağlıklı yaşayan ve kendini iyi hisseden çalışanların, daha verimli olacağını bilirler.

10. KAR: Herkesin bildiği gibi kar Fşirket için kaçınılmazdır. Ancak, kar elde etmek, bir şirket için tek ve kaçınılmaz hedef olamaz.

Konuyla ilgili detaylı bilgi ve danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz. yilmaz@ortakakildanismanlik.com