İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Bize Ulaşın

2019'da  yol almaya başladığımız bu gün dahil  ekonomideki  mevcut durum işletmeler için son derece ciddi ve alışılmadık meydan okumalarla dolu. 2019 yılında da  krizin altyapısını oluşturan unsurlar özellikle Kobiler ve Aile İşletmeleri için tehlike arz ederken tüm negatif faktörleri  fırsata çevirmek 2019 Acil Eylem Planı ile mümkün.

        2019 Yılı Acil Eylem Planını Argümanları  :

 • Daralan iç piyasaya karşılık ihracata yönelmek ,
 • Tüm maliyetler gözden geçirilerek mali disiplin sisteminin oluşturulması ,
 • Saha satış pazarlama maliyetini azaltarak dijital pazarlamaya yönelmek,
 • Çalışan motivasyonu önemsenmeli, eğitimlerle etkinlik ve verimlilik sağlanmalı,  
 • Tahsilat Takip Birimi kurulmalı; tavizsiz  tahsilat ve vade disiplini uygulanmalı,
 • Stoksuz üretim ve stoksuz satın alma politikası oluşturulmalı ,
 • Görünürlük önemsenmeli; müşteri ziyaretleri arttırılmalıdır,
 • Finans ihtiyacı önceden belirlenip  gerekli tedbirler alınmalı ,
 • Döviz borçlanması tercih edilmemeli ,
 • Arge ve teknolojik yatırımlar önemsenmeli ,
 • Olumlu ve olumsuz senaryoya göre iki bütçe hazırlanmalıdır ,
 • Karlı satış yerine nakit veya kısa vadeli satış sistemi tercih edilmeli ,
 • Yurt içi ve yurt dışı devlet teşvikleri mutlaka araştırılmalı,
 • İşletmenin yazılım/donanım alt yapısı güçlendirilmeli ,
 • Dünyanın ve Türkiye’nin gündemine odaklanmak yerine şirketinin gündemine odaklanılmalıdır.

Biz Ortak Akıl Danışmanlık olarak işletmenize özel 2019 Acil Eylem Planı Hazırlama Danışmanlığı ile Türkiye’nin ve Dünya’nın 2019 yılı şartlarını dikkate alarak  en etkin yapılanma sistemini oluşturuyoruz.

Peki ya sizin şirketiniz için

2019 Yılı Acil Eylem Planınız  hazır mı?

Çözüm Ortak Akıl’da :

2019 Acil Eylem Planı Hazırlama Danışmanlığı Talep Formu