İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Ortak Akıl Ekonomi Zirvesi ,iş dünyasında etkin farklı sektörlerden 200 iş insanının katılımı ile İstanbul Elite World Europe Hotel'de gerçekleştirildi.

"Türkiye ve Dünya Ekonomisi Nereye Gidiyor ?" konulu konferansa iş insanları, yöneticiler, karar vericiler, sivil toplum örgüt yöneticileri ve temsilcilerinin yoğun ilgili gösterdi.
 
Dr. A.Mahfi Eğilmez, Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu ve Yönetim Danışmanı Dr. Yılmaz Sönmez Türkiye ve Dünya ekonomisiyle ilgili öngörü, analiz ve tespitlerini paylaştılar. 
(02/10/2018)
 
 
Ortak Akıl Ekonomi Zirvesi etkinlik videosu :
 
 
Platformdan Başlıklar :
1)Bir süreliğine daha ekonomi daralacaktır,
2)Döviz kurlarındaki dalgalanma devam edecektir,
3)Konjonktürel riskler bir süre daha devam edecektir,
4)Emtiya fiyatlarındaki artışlar devam edecektir,
5)Enflasyon ve faiz oranlarında artışlar devam edecek ,
6)Kısa vadeli borçlanmaya gidilmemelidir. Zorunlu olmadığı sürece yatırımların bir süreliğine askıya alınmalıdır  ,
7)Kurumsal daralma stratejisi benimsenerek ayakta kalma öncelik olabilir ,
8)Büyüme ihracat odaklı olmalıdır ,
9)Tüm paydaşlarla açık iletişim halinde olunmalıdır,
10)Personel azaltma yerine kurumsal verimliliğe odaklanılmalıdı,
 
 
 

Ortak Akıl Danımanlık olarak ,Türkiyedeki işletmlere karlı bir şekilde ticari varlıklarını sürdürebilmeleri ,sağlıklı büyüyebilmeleri ve mevcut potansiyellerini iyi değerlendirmeleri için  çözümler sunmaktayız.

Çözümlerimiz:

Yönetim Danışmanlığı

Kurumsallaşma Danışmanlığı

Finans Danışmanlığı

Eğitim Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Aile Anayasası Hazırlama Danışmanlığı

Çünkü Ortak Akıl Danışmanlık :

1)Kurumsal verimlilik kavramı ile merkezileştirici çözümler sunmaktadır,

2)Tüm paydaşları verimlilik kavramı ile  'ortak akıl'da buluşturmaktadır ,

3)Kuruma özgü çözümleyiciyi ,gerçekçi ve uygulanabilir sistem kurmaktadır,

4)Bizzat sahada çalışmalarını gerçekleştirerek denetim , öneri ve iyileştirmeleri yerinde yapmaktadır.

5)Yapılan  çalışmalar konusunda yönetim kurulu ile sistemli bir şekilde  bilgi paylaşımı ,raporlama ve istişare toplantıları gerçekleştirmektedir.

6)Elde edilen bilgiler  ve belgeler iş ahlakı gereği  veri gizliliği ilkesine göre sır olarak saklanmaktadır.

 

Bizim için en önemli konu UYGULAMA !

Gereklilik duyulan alanda danışmanlık hizmeti yapılandırılırken bizim için en önemli unsur  uygulamadır. Verilen danışmanlık hizmetinde öneri ve raporlamalar sistemli bir şekilde oluşturulurken ,uzmanlarımızın her zaman sahadadır. Danışmanlık hizmeti verilen her işletme için ,ihtiyaç duyulan her departmanda,o departman için alanında uzman danışmanımız yerinde hizmet vermektedir. Oluşturulan operasyonun uygulanabilirliğinin ve verimliliğinin yerinde denetlenmesi ,çalışan performansından maksimum seviyede verim almak için yüzyüze verilen eğitimler değişim ve dönüşümün sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır.

 

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık, uygulamaya dayalı bizzat işletmenin ve ailenin gerçeklerini dikkate alarak özelleştirilmiş ve entegre çözümler üreten bir  danışmanlık firmasıdır.

 

Bizden danışmanlık hizmeti alan işletmeler hakkımızda  'Ne Düşünüyor ?'

 

İşletmeler ve aile şirketleri için  ÇÖZÜM Ortak Akıl Yönetim ve Kurumsallaşma Danışmanlığında !

(Şirketiniz için doğru çözümü arıyorsanız bizimle iletişime geçin.)