İşletmelerin ya da yeni girişimlerin ticari alanda başarıya ulaşabilmesi için en önemli konuların başında planlama ve strateji belirleme gelmektedir. Bu alanda yapılacak olan stratejik planlama yapmak uzun yıllar boyunca başarılı bir iş yapmak için oldukça önemlidir.

Stratejik planların uygulanabilir ve gerçekçi olması uzun yıllar boyunca başarılı olunmasına olanak sağlamaktadır. Yönetim faaliyetleri kapsamında yapılacak olan planlamalar personel yönetimleri, organizasyonun gelişimleri, belirlenecek olan süreçleri ve uyumlu çalışma gibi birçok konuda planlama öne çıkmaktadır.

Geleceğe yönelik olarak gelişmelerin işletmenin büyümesi ve sağlam adımlar ile ilerlemesi planlama ile sağlanmaktadır. Ortak Akıl danışmanlık olarak en etkili planlama yöntemleri ile işletmenizin gelişimi ve emin adımlar ile geleceğe yürümesinde etkili rol oynamaktayız.

Stratejik Planlama Nedir?

Stratejik planlama işletmelerin yatırım önceliklerini belirlemek enerji ve kaynaklara doğru şekilde odaklanmak için geliştirilen bir yönetim faaliyetidir. Stratejik planlama ile çalışanların performansını yükseltmek, yönetim operasyonlarını güçlendirmek, ortakların ve diğer paydaşların yönetim hedefleri doğrultusunda çalışmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Planlama ile hedef sonuç doğrultusunda atılacak olan adımları sağlamlaştırmak ve operasyonları güçlendirmek için izlenecek olan yol belirlenmektedir. Stratejik planlama bir işe yapılacak olan başlama sürecinin en önemli adımıdır. Bunun yanında küçük, orta ve büyük ölçekli her türlü işletme içinde stratejik planlama oldukça önemlidir.

Planlaması doğru ve düzgün bir şekilde yapılmayan işletmeler çıktıkları yollarda zorlu ve yorucu birçok sıkıntı ile karşılaşmaktadır. Bu da işletmelerin çıktığı zorlu rekabet ortamında başına çıkılamayacak zorluklar ile karşılaşılmasına neden olmaktadır. Stratejik planlama ile bir şirketin gelecek yolculuğunu belirleme ve belirlenen hedeflere nasıl ulaşılacağını anlamaya imkan tanımaktadır.

Stratejik Planlama Danışmanlığı Nedir?

Ortak Akıl danışmanlık olarak stratejik planlama alanında şirketinizin mevcut durumu analiz edilerek gelecek hedefleriniz doğrultusunda yapılması gereken stratejik amaçları belirleme konusunda hizmet vermekteyiz. Bu alanda öncelikle alanında uzman personelimiz şirketinizin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek en uygun stratejiyi belirlemektedir. Yapılan analizler sonucunda uzun vadeli ve geleceğe yönelik uygun bir yol haritası belirlenmektedir.

Ortak Akıl danışmanlık olarak şirketinizin uzun vadeli yolculuğunda karşısına çıkacak fırsatlar ve tehditler belirlenerek her türlü karşılaşılabilecek duruma karşı yol belirlenmektedir. Bu sayede kısa vadeli ve uzun vadeli süreçlerde başarılı olunması sağlanmaktadır.

Belirlenen strateji ile pazarda karşılaşılacak pazar eğilimleri ve genelde meydana gelebilecek gelişimler belirlenerek bir eylem planı hazırlanmaktadır. Belirlenen eylem planı sayesinde işletmenizin geleceğe emin adımlar atılması ve planlı ve yönetilebilir bir süreç belirlenmesi sağlanmaktadır.

Stratejik Planlama Sürecinin Aşamaları Nelerdir?

Stratejik planlama süreci işletmeler için oldukça önemli olan bir süreçtir. Planlama yapılırken kısa ve uzun vadede ulaşılması planlanan hedefler iyi bir şekilde belirlenmelidir. Bu anlamda stratejik plan için öncelikle özet kısmının iyi bir şekilde ayarlanması gerekmektedir. Özellikle bu alanda özeti okuyan kişinin şirketin mevcut durumu elde ettiği başarılar ve gelecek planlarını en iyi şekilde anlayabilmesi gerekmektedir.

Stratejik planlama alanında ikinci bölümde ise planı okuyan kişinin şirket ve faaliyet gösterdiği alan konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Bu bölümde şirketin sektöre yapacağı katkı ve hedefine ulaşma konusunda yapabilecekleri aktarılmaktadır. Stratejik planda şirketin mevcut durumu hakkında bilgiler verilirken aynı zamanda gelecek planları da hangi sürede ulaşılacağı gibi detaylar ile belirtilmelidir.

Üçüncü bölümde ise şirketin misyonunun belirlenmesi ve duyurulması sağlanmaktadır. Bu alanda şirketin ne amaçla var olduğu ne amaçladığı ne gibi yenilikler kattığı detaylı şekilde belirtilmelidir. Misyon ile şirketin amaç ve değerlerinin özet olarak belirtildiği bir alandır. Ayrıca vizyon belirlemede çalışanlara yönelik beyanlar açıkça belirtilmelidir.

Ortak ilkeler doğrultusunda çalışanların bu ilkeleri benimsemesi ve şirketin gelecek planlarına katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Ayrıca stratejik plan oluşturulurken şirketin mevcut kaynakları ve bu kaynakların nasıl kullanılacağı nelere tahsis edileceği konuları da detaylı olarak belirtilmelidir.

Ortak akıl danışmanlık stratejik planlama konusunda şirketinizin mevcut durumu ve gelecek hedefleri doğrultusunda en uygun planlamaları hazırlamaya yardımcı olmaktadır. Belirlenecek doğru bir strateji sayesinde belirlenen hedeflerin doğru bir şekilde uygulanması ve yönetilmesi planlanmaktadır.

Stratejik Planlama Danışmanlığı Şirketiniz için Neler Yapar?

Bir işletmenin büyümesi daha doğrusu yönetilebilir bir şekilde büyümesi planlama ile olmaktadır. Eğer bir işletmenin büyüme ve ilerlemesinde bir problem var ise bu planlama ve yönetimsel sorunlardan kaynaklanmaktadır. Ortak Akıl danışmanlık olarak bu süreç ile ilgili olarak şirketinizin geride kalmasına neden olan problemleri tespit etmek ve bu sürecin aşılabilir yönetilebilir bir şekilde ilerlemesini sağlamaktadır.

Stratejik planlama ile sektörel mevcut durumun analizlerinin yapılması, gelecek planlamaların yapılması, ekonomik ve swot analizleri yapmak planlamanın temelini oluşturmaktadır. Ortak akıl danışmanlık olarak tüm bu süreçlerin yönetilmesi, gelecek hedeflerinin belirlenmesi yönetimsel sorunların giderilmesi konularında danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bu hizmetlerimiz sayesinde sektöründe güçlü ve söz sahibi bir yönetime sahip olabilirsiniz.

Stratejik Planlama Nasıl Yapılır?

Stratejik planlamada her şirket ve pazar alanı için ayrı hedefler ve sonuçlar olsa da temelde planlama yapılırken izlenecek olan yollar benzer şekilde gelişmektedir. Stratejik planlamada ilk olarak şirketin mevcut misyon ve vizyonu belirlenmelidir.

Bu alanda ilk olarak şirketin gelecek vizyonunu dile getirmek ve hedeflemek oldukça önemlidir. Bu süreç için öncelikle örneğin beş yıl sonra ne hedeflenir gibi soruların cevapları verilerek planlama yapılmaya başlanmalıdır. Belirlenecek olan amaç sayesinde gelecek planları çok daha olumlu ve gerçekçi bir şekilde yürütülebilmektedir.

İkinci olarak ise kapsamlı bir değerlendirme yapılması hedeflenmektedir. Bu aşamada şirketinizin sektör içerisinde stratejik konumunun belirlenmesi ile başlanmalıdır. Bu alanda iç ve dış paydaşlardan yeterli veri analizleri ve pazar araştırmaları yapılmalıdır.

Gerekirse bu alanda tüketicilerin gelecek beklentileri de önemli olmaktadır. Bu aşamada en kritik olanlardan birisi sektörel bakış açıları ile birlikte insan kaynaklarının kapsamlı bir swot analizi yapılması en önemli planlama sürecidir.

Stratejik planlamada sonraki aşamalarda şirketin rekabet durumu, piyasa analizleri ile rekabetçi piyasadaki güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu aşamada zayıflıkların doğru bir şekilde belirlenmesi sorunların giderilmesi için önemli olmaktadır. Zayıf yönlerin belirlenmesi yeni fırsatların değerlendirilmesi ve dış güçlerin etkilerini azaltmakta oldukça önemli olmaktadır.

Stratejik planlamada en önemli olan planlama ve yönetimin bir ekip işi olmasıdır. Bu nedenle Ortak Akıl danışmanlık olarak ekibiniz ile birlikte doğru planlama stratejileri ile kapsamlı ve doğru bütçe kullanımları belirleyerek gelecek hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmaktayız. Uzmanlarımız size özel planlama ile şirketinizin doğru ve emin adımlar ile sektörde ilerlemesini sağlamaktadır.

Stratejik Planlama Neden Önemlidir?

Planlama hayatın her alanında önemli olan bir konudur. Stratejik planlamada her işletmenin var olması ve ilerlemesi için önemli olan konuların başında gelmektedir. Yapılacak olan doğru bir planlama ile şirketinizin büyüme sürecini yönetebilir bir hale getirebilirsiniz.

Planlama personel ve pazar yönetimi, sektörel gelişmelere ayak uydurabilirlik sağlamaktadır. Bunun yanında sahip olunan kaynakların ve bütçenin doğru bir şekilde kullanılması ve yönetilmesi stratejik planlama ile gerçekleştirilmektedir.

Stratejik Planlama İpuçları

Stratejik planlama ile yoluna başlayan ve plan doğrultusunda ilerleyen işletmeler sektöre de daha güçlü kalmaktadır. Bu nedenle stratejik planlama oldukça önemli bir konudur. Stratejik planlamada en önemli konu doğru adımların planlama sürecinde atılması şirketinizin emin adımlar ile yoluna devam etmesi gelecek hedeflerine adım adım yaklaşmasını sağlamaktadır. Bunun yanında yapılacak olan doğru planlamalar sayesinde rekabetçi piyasada rakiplerinde önüne geçilme imkanı sağlanmaktadır.

Stratejik planlamada en önemli konuların başında doğru bir ekip ve doğru bir planlama gelmektedir. Stratejik planlamanız ne kadar güçlü olursa olsun eğer yönetimsel olarak sağlam bir ekip ile yönetilmez ise planlamanın başarılı olması durumu oldukça zordur. Ortak akıl danışmanlık en doğru pazar ve sektör analizleri ile doğru ekipler ile piyasada başarılı ve büyüyen bir şirketin sahibi olmanıza yardımcı olmaktadır.

Related Tags:
Social Share: