AİLE ANAYASASI HAZIRLAMA DANIŞMANLIĞI

Aile Anayasası Kavramı Nedir ?

 

Ailenin uyum içerisinde ilişkilerini sürdürmek aile işletmelerinin sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere aktarılması için kritik bir öneme sahiptir. İyi bir Aile Anayasası’nın taahhüdü tam olarak bu’dur. Aile Anayasası, ailenin ve işin geleceğini şekillendiren, işletmenin sürdürülebilir büyümesini güvence altına alan ve aile içi çatışmaları yöneten bir çerçeve sunmalıdır.

Aile anayasası, aile işletmesinin temel değerlerini, liderlik yapısını, pay yapısını, miras planlamasını ve daha fazlasını düzenler.. Bu nedenle, aile işletmeleri için bir Aile Anayasası oluşturmak, gelecek nesillere sağlam bir temel bırakmanın ve işinizi sürdürülebilir bir şekilde büyütmenin kritik bir adımıdır.

Ortak Akıl Danışmanlık Tarafından Hazırlanan Aile Anayasası Neleri İçerir?

Ortak Akıl Danışmanlık, aile işletmelerinin özgün ihtiyaçlarına ve değerlerine uygun bir Aile Anayasası oluşturmak için yandaki unsurları mutlaka göz önünde bulundurur;

Aile anayasası statik bir belge değil, bir süreçtir. Bu nedenle, aile anayasasının oluşturulması hazır şablonlarla değil, ailenin özgün kültürel koşulları ışığında gerçekleştirilmelidir.

  • Aile anayasasını oluşturmak, aile üyeleri arasında işbirliği gerektirir. Aile üyeleri, fikirlerini ve beklentilerini paylaşır ve ailenin ortak hedeflerini tanımlar.

Aile anayasası oluşturma sürecinde profesyonel danışmanlık hizmetleri önemlidir. Dışarıdan bir perspektif sunar ve sürecin düzgün bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Aile anayasası, ailenin temel değerlerini ve işletme vizyonunu tanımlar. Ailenin iş yapma şeklini ve gelecekteki hedeflerini şekillendirir.
Aile anayasasının başlangıcında, belgenin amacı ve hedefleri açıklanır. Aile şirketinin sürdürülebilirliği, değerlerin korunması ve ailenin uzun vadeli taahhüdü gibi ana amaçlar belirtilir.
Aile anayasası, aile üyelerini kimlikleri ve rolleri ışığında tanımlar. Hangi aile üyelerinin belgeye dahil olduğu ve hangi kriterlere göre aile üyesi kabul edildiği şeffaf şekilde açıklanır.
Ailenin temel değerleri, inançları ve kültürü belirtilir. Bu değerler, işletme kültürünün ve ailenin kimliğinin temelini oluşturur.
Liderlik pozisyonları ve liderlik geçiş süreçleri açıklanır. Hangi aile üyelerinin liderlik pozisyonlarını üstlenebileceği ve liderlik değişikliklerinin nasıl gerçekleştirileceği bu süreçte açıkça tanımlanır.

Aile mülkiyeti ve varlıkları nasıl yönetileceği belirtilir. Mülkiyetin nasıl devredileceği, payların yönetimi ve hissedarların hakları bu bölümde ele alınır.

AİLE ANAYASASI İLE HANGİ SORULARA CEVAP BULACAKSINIZ?

AİLE ANAYASASI İLE ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR

AİLE ANAYASASI NEYİ İFADE EDİYOR?

Herkesin Mevcut Durumu Ve Beklentisi Farklı…
Belki, düzensizlikten bıktınız ve artık bir kurala bağlı olmak istiyorsunuz.


Belki, ailenizde yaşanan sorunlar artık şirketinize yansımasın istiyorsunuz.


Belki, aile şirketinizin iş yapma şeklini değiştirmek ve gelecekteki hedeflerini şekillendirmek istiyorsunuz.


Belki, aile şirketinizi hangi aile üyesine devretmeliyim gibi sorular konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz ve sağlıklı bir geçişin gerçekleşmesini hayal ediyorsunuz.

Eğer yukarıdaki düşünceleri bir yönetici olarak taşıyorsanız sizi '' Ortak Akıl Danışmanlık İle Aile Şirketinizi Yeniden Yapılandırmaya Davet Ediyoruz ''

AİLE ANAYASASI AİLE ŞİRKETİNİZE NE GİBİ FAYDALAR SAĞLAR ?

Ortak Akıl ile hazırlayacağınız Aile Anayasası aile şirketinizin temel değerlerini koruyacak ve gelecek nesillere aktarılacak olan işinizin uzun vadeli başarısını sağlamlaştırmak için önemli bir adımdır.

Ailenizi ve Şirketinizi Sürdürülebilir Büyümeye Taşıyan Anayasalar 

Ailenin uyum içerisinde ilişkilerini sürdürmesi, aile işletmelerinin sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere aktarılması için kritik bir öneme sahiptir. İyi bir Aile Anayasası’nın taahhüdü tam olarak bu’dur. Aile Anayasası, ailenin ve işin geleceğini şekillendiren, işletmenin sürdürülebilir büyümesini güvence altına alan ve aile içi çatışmaları yöneten bir çerçeve sunmalıdır.
Aile anayasası, aile işletmesinin temel değerlerini, liderlik yapısını, pay yapısını, miras planlamasını ve daha fazlasını düzenler.. Bu nedenle, aile işletmeleri için bir Aile Anayasası oluşturmak, gelecek nesillere sağlam bir temel bırakmanın ve işinizi sürdürülebilir bir şekilde büyütmenin kritik bir adımıdır.

Ortak Akıl Danışmanlık Tarafından Hazırlanan Aile Anayasası Neleri İçerir?

Ortak Akıl Danışmanlık, aile işletmelerinin özgün ihtiyaçlarına ve değerlerine uygun bir Aile Anayasası oluşturmak için aşağıdaki unsurları mutlaka göz önünde bulundurur;

• Aile Değerleri ve Misyon Belgesi

Aile işletmenizin temel değerlerini ve neden var olduğunu netleştiren bir misyon belgesi ile ailenin işletme ile olan bağını güçlendirir ve gelecekteki kararların temelini oluşturuyoruz.

• Yönetim ve Liderlik Yapısı

Aile işletmenizin liderlik yapısı ve karar alma süreçlerini düzenliyor, liderlerin rollerini ve sorumluluklarını belirleyerek işletmenin düzenli ve etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı oluyoruz.

• Veliaht Programları

İşletmenin nesiller arası geçişini planlamak ve veliahtların eğitimini sağlamak için çerçeve sunuyor, aile üyeleri arasındaki beklentileri açığa kavuşturuyor ve sağlıklı yapılar inşa ediyoruz.

• Çatışma Çözümü ve Kriz Yönetimi

Aile içi çatışmaların ve beklenmedik krizlerin nasıl ele alınacağına ilişkin hem yerel hem evrensel perspektiften güçlü senaryolar (müzakere odaları vb.) oluşturuyor, bu sayede aile ilişkilerini ve işletmenin devamlılığını garanti altına alıyoruz.


• Stratejik Hedefler Oluşturuyoruz

İşletmenizin uzun vadeli hedeflerini saptıyoruz. Bu hedefler ışığında, alacağımız aksiyonları belirlemek için temel oluşturuyor.

• Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Sorumluluk

İşletmenin sürdürülebilirlik hedeflerini ve toplumsal sorumluluk taahhütlerini belirliyor, işletmenin çevreye ve topluma olan katkısını vurgulayarak uzun vadeli başarıyı destekliyoruz.

• Hissedarlar İlkesi ve Pay Yapısı

Hissedarların hakları, sorumlulukları ve pay yapısını düzenliyoruz.

• Miras Planlama

Aile işletmesinin gelecek nesillere nasıl aktarılacağını ve mirasın düzenlenmesini ele alıyoruz.


Aile Anayasası Oluşturma Süreci

Aile anayasası statik bir belge değil, bir süreçtir. Bu nedenle, aile anayasasının oluşturulması hazır şablonlarla değil, ailenin özgün kültürel koşulları ışığında gerçekleştirilmelidir. Aile anayasası oluşturulurken hangi hususlara dikkat etmek gerekir? Aile anayasasında “güvenilir partneriniz” Ortak Akıl Danışmanlık olarak bu soruyu şöyle cevaplıyoruz.


• Aile Üyeleri ile İşbirliği

Aile anayasasını oluşturmak, aile üyeleri arasında işbirliği gerektirir. Aile üyeleri, fikirlerini ve beklentilerini paylaşır ve ailenin ortak hedeflerini tanımlar.

• Profesyonel Danışmanlık ve Destek

Aile anayasası oluşturma sürecinde profesyonel danışmanlık hizmetleri önemlidir. Dışarıdan bir perspektif sunar ve sürecin düzgün bir şekilde yönetilmesini sağlar.

• Aile Değerleri ve Vizyonun Belirlenmesi

Aile anayasası, ailenin temel değerlerini ve işletme vizyonunu tanımlar. Ailenin iş yapma şeklini ve gelecekteki hedeflerini şekillendirir.

• Giriş ve Amaç Bildirimi

Aile anayasasının başlangıcında, belgenin amacı ve hedefleri açıklanır. Aile şirketinin sürdürülebilirliği, değerlerin korunması ve ailenin uzun vadeli taahhüdü gibi ana amaçlar belirtilir.

• Aile Üyelerinin Tanımı

Aile anayasası, aile üyelerini kimlikleri ve rolleri ışığında tanımlar. Hangi aile üyelerinin belgeye dahil olduğu ve hangi kriterlere göre aile üyesi kabul edildiği şeffaf şekilde açıklanır.

• Değerler ve Kültür

Ailenin temel değerleri, inançları ve kültürü belirtilir. Bu değerler, işletme kültürünün ve ailenin kimliğinin temelini oluşturur.

• Liderlik Yapıları ve Geçişler

Liderlik pozisyonları ve liderlik geçiş süreçleri açıklanır. Hangi aile üyelerinin liderlik pozisyonlarını üstlenebileceği ve liderlik değişikliklerinin nasıl gerçekleştirileceği bu süreçte açıkça tanımlanır.

• Varlık Yönetimi ve Mülkiyet

Aile mülkiyeti ve varlıkları nasıl yönetileceği belirtilir. Mülkiyetin nasıl devredileceği, payların yönetimi ve hissedarların hakları bu bölümde ele alınır.

Stratejik planlama, aile şirketlerinizin geleceğini şekillendirmenin temel taşıdır. Daha fazla bilgi almak ve işbirliği yapmak için bize ulaşın. Türkiye’nin lider aile şirketleri danışmanı olarak, sizinle birlikte başarıya yürümek için sabırsızlanıyoruz.
Siz de Ortak Akıl Stratejik Planlama Danışmanlığı ile, başarılı bir geleceğe doğru adım atın.

Çözüm Ortak Akıl’da.