ortak-akıl-danışmanlık-neden-biz

 

NEDEN BİZ

 

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık, 20 yılı aşkın süredir onlarca farklı sektörlerden yüzlerce işletmeyi sürdürülebilir büyüme hedefine ulaştıran yetkin ve bütüncül yönetim danışmanlığı çözümleri sunuyor.

Peki neden bizi seçmelisiniz?

360 Derece Yaklaşırız

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık, finanstan pazarlamaya, üretimden insan kaynaklarına işletmeyi bir bütün olarak görür, silocu bir yaklaşımla hiçbir birimi ihmal etmez, birimleri ormanı oluşturan ağaçlar gibi görerek büyük resmin mükemmeliyetine odaklanır.

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık işletmelerin bir bütün olarak röntgenini çeker, sancı noktalarını tespit eder, objektif kriterler doğrultusunda karar alıcılar için gerçek durumu resmeder ve 360 derece yaklaşımla işletmeyi operasyonel mükemmeliyete ulaştıracak aksiyonları alır.

Uygulamalı Danışmanlığa Odaklanırız

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık felsefesinin merkezindeki kavram uygulamadır.

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık aksiyon odaklıdır. Danışmanlık ekibi sadece raporlama ve analiz yetenekleriyle öne çıkmaz, periyodik firma ve birim ziyaretleriyle, yüz yüze eğitimler ve müdahalelerle, yerinde teşhis ve çözüm sürecinin aktif birer aktörüne dönüşür. Bu sayede sadece teorik değil, tecrübeye dayalı güçlü pratik arka planını da işletmeye aktarır.

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık sunduğu çözüm reçetelerinin “uygulanabilir” olmasını önemser ve uygulanmasına kılavuzluk eder.

Bir diğer deyişle, karar alıcıların kolundaki saate bakarak, saatin kaç olduğunu söylemez. İşletmelerin aleyhine işleyen zamanı aldığı bütüncül aksiyonlarla lehine döndürür.

Tecrübeli Ekibe Sahibiz

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık ailesi bünyesindeki her bir danışman hem kendi alanında hem de
KOBİ’ler, aile şirketleri ve yeni nesil işletmeler konusunda binlerce saatlik ulusal ve uluslararası bir danışmanlık tecrübesine sahiptir.

Üstelik bu tecrübe sadece teorik değil, pratik düzeyde de sınanmış olup, Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık gücünü bu birikimden alır.

%100 Terzi İşi Danışmanlık Süreci Yürütürüz

Geride kalan yirmi yılı aşkın sürede yüzlerce işletmenin çözüm ortağı olan Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık, her bir işletmenin özgün bir kültürel karakteri ve liderlerin zorluklara göğüs geren ve
alın terine dayalı bir geçmişi olduğuna inanır.

Bu nedenle, Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık için her bir işletme şablonlarla değil, özgün durumları kuşatan özelleştirilmiş enstrümanlarla yaklaşılması gereken bir yol arkadaşıdır.

Çatışma Değil, İşbirliğine İnanırız

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık uygulama sürecinde önyargılar veya fısıltılardan hareketle mevcut aktörlerle çatışmaya değil, işbirliği ile sancı noktalarını tespit etmeye ve bu sayede potansiyeli harekete geçirmeye odaklanır.

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık için gerçekten kangrenleşmiş bir yara olmadıkça, işletmenin tüm organları kurtarılabilir düzeyde kabul edilir. Böylelikle işletmenin kurumsal hafızası ve DNA’sı titiz bir yaklaşımla korunur.

Ancak Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık için işletmenin sürdürülebilir başarı kriterinin, tüm aktörlerden daha önemli olduğu unutulmamalıdır.

Yerinde Teşhis Ederiz

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık’ı rakiplerinden ayıran en önemli faktör; yerinde teşhistir.
Uzaktan, teorik ve işletme kültürüne yabancı şablonlarla değil, bizatihi kolları sıvayarak işletme içerisinde olmayı tercih eden Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık ekibi sorunları yerinde teşhis eder ve aktörlerle istişare kültürü doğrultusunda ortak çözüm geliştirir.

Kısacası, Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık için yerinde teşhis edilmemiş bir sorun, “sorun” değildir.

Ölçülebilir Metriklerle Hareket Ederiz

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık için ölçülebilir metrikler, veriler ve kritik performans göstergeleri, duygular kadar önemlidir. Bu nedenle kurduğu raporlama sistemleri ile veri-odaklı büyümeyi teşvik eder ve her bir birimin ve işletmenin performansını gerçek zamanlı olarak ölçme imkanı sunar.

İlkeli Davranırız

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık için sorunun teşhisi, raporlanması, yönetim kurulu ile sistemli bir şekilde bilgi paylaşımı ve istişare toplantıları ilgili paydaşlara karşı şeffaflık ilkesinin gerekliliğidir.
Diğer yandan, işletmenin tüm verileri güvenilir bir çözüm ortağı olarak Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık tarafından gizlilik ilkesi gereği titizlikle muhafaza edilir.

“Ortak Akılla” Sürdürülebilir Çözümlere Ulaşırız

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık için başarılı işletme; stratejik vizyon ile profesyonel yönetim zekasının harika bir sentezini temsil eden, verimlilik esaslı sürdürülebilir cirosal büyümeyi başarmış,
dijital ve yeşil dönüşümde mesafe kat etmiş, öğrenen ve gelişen organizasyona dönüşmüş, sadece Türkiye’de değil dünyada markalaşmış, yetenekleri cezbeden bir işletmedir.

Bu doğrultuda Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık’ın amacı, sürdürülebilir büyüme felsefesinin şirketin tüm hücrelerine nüfuz etmesini sağlamaktır.

Özetle, Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık işletmelerin sürdürülebilir serüveninde kilit kavram olarak “Ortak Akıl”a inanır.

Siz de işletmenize uygun en doğru çözümlere ulaşmak için Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık’a ulaşın.

Çözümlerimiz İçin

• Yönetim Danışmanlığı
• Kurumsallaşma Danışmanlığı
• Finans Danışmanlığı
• Yetenek Yönetimi ve Eğitim Danışmanlığı
• Aile Anayasası Hazırlama Danışmanlığı
• Stratejik Planlama Danışmanlığı
• İhracat Danışmanlığı
• Yatırım Danışmanlığı
• Hukuk Danışmanlığı
• Mali Danışmanlık