Ortak Akıl Danışmanlık
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 info@ortakakildanismanlik.com
ortak-akıl-danışmanlık-neden-biz

 

NEDEN BİZ

 

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık, 20 yılı aşkın süredir onlarca farklı sektörlerden yüzlerce işletmeyi
sürdürülebilir büyüme hedefine ulaştıran yetkin ve bütüncül yönetim danışmanlığı çözümleri
sunuyor.

Peki neden bizi seçmelisiniz?

 

360 Derece Yaklaşırız

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık, finanstan pazarlamaya, üretimden insan kaynaklarına işletmeyi bir
bütün olarak görür, silocu bir yaklaşımla hiçbir birimi ihmal etmez, birimleri ormanı oluşturan ağaçlar
gibi görerek büyük resmin mükemmeliyetine odaklanır.

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık işletmelerin bir bütün olarak röntgenini çeker, sancı noktalarını
tespit eder, objektif kriterler doğrultusunda karar alıcılar için gerçek durumu resmeder ve 360 derece
yaklaşımla işletmeyi operasyonel mükemmeliyete ulaştıracak aksiyonları alır.

Uygulamalı Danışmanlığa Odaklanırız

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık felsefesinin merkezindeki kavram uygulamadır.

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık aksiyon odaklıdır. Danışmanlık ekibi sadece raporlama ve analiz
yetenekleriyle öne çıkmaz, periyodik firma ve birim ziyaretleriyle, yüz yüze eğitimler ve
müdahalelerle, yerinde teşhis ve çözüm sürecinin aktif birer aktörüne dönüşür. Bu sayede sadece
teorik değil, tecrübeye dayalı güçlü pratik arka planını da işletmeye aktarır.

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık sunduğu çözüm reçetelerinin “uygulanabilir” olmasını önemser ve
uygulanmasına kılavuzluk eder.

Bir diğer deyişle, karar alıcıların kolundaki saate bakarak, saatin kaç olduğunu söylemez. İşletmelerin
aleyhine işleyen zamanı aldığı bütüncül aksiyonlarla lehine döndürür.

Tecrübeli Ekibe Sahibiz

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık ailesi bünyesindeki her bir danışman hem kendi alanında hem de
KOBİ’ler, aile şirketleri ve yeni nesil işletmeler konusunda binlerce saatlik ulusal ve uluslararası bir
danışmanlık tecrübesine sahiptir.

Üstelik bu tecrübe sadece teorik değil, pratik düzeyde de sınanmış olup, Ortak Akıl Yönetim
Danışmanlık gücünü bu birikimden alır.

%100 Terzi İşi Danışmanlık Süreci Yürütürüz

Geride kalan yirmi yılı aşkın sürede yüzlerce işletmenin çözüm ortağı olan Ortak Akıl Yönetim
Danışmanlık, her bir işletmenin özgün bir kültürel karakteri ve liderlerin zorluklara göğüs geren ve
alın terine dayalı bir geçmişi olduğuna inanır.

Bu nedenle, Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık için her bir işletme şablonlarla değil, özgün durumları
kuşatan özelleştirilmiş enstrümanlarla yaklaşılması gereken bir yol arkadaşıdır.

Çatışma Değil, İşbirliğine İnanırız

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık uygulama sürecinde önyargılar veya fısıltılardan hareketle mevcut
aktörlerle çatışmaya değil, işbirliği ile sancı noktalarını tespit etmeye ve bu sayede potansiyeli
harekete geçirmeye odaklanır.

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık için gerçekten kangrenleşmiş bir yara olmadıkça, işletmenin tüm
organları kurtarılabilir düzeyde kabul edilir. Böylelikle işletmenin kurumsal hafızası ve DNA’sı titiz bir
yaklaşımla korunur.

Ancak Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık için işletmenin sürdürülebilir başarı kriterinin, tüm
aktörlerden daha önemli olduğu unutulmamalıdır.

Yerinde Teşhis Ederiz

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık’ı rakiplerinden ayıran en önemli faktör; yerinde teşhistir.
Uzaktan, teorik ve işletme kültürüne yabancı şablonlarla değil, bizatihi kolları sıvayarak işletme
içerisinde olmayı tercih eden Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık ekibi sorunları yerinde teşhis eder ve
aktörlerle istişare kültürü doğrultusunda ortak çözüm geliştirir.

Kısacası, Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık için yerinde teşhis edilmemiş bir sorun, “sorun” değildir.

Ölçülebilir Metriklerle Hareket Ederiz

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık için ölçülebilir metrikler, veriler ve kritik performans göstergeleri,
duygular kadar önemlidir. Bu nedenle kurduğu raporlama sistemleri ile veri-odaklı büyümeyi teşvik
eder ve her bir birimin ve işletmenin performansını gerçek zamanlı olarak ölçme imkanı sunar.

İlkeli Davranırız

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık için sorunun teşhisi, raporlanması, yönetim kurulu ile sistemli bir
şekilde bilgi paylaşımı ve istişare toplantıları ilgili paydaşlara karşı şeffaflık ilkesinin gerekliliğidir.
Diğer yandan, işletmenin tüm verileri güvenilir bir çözüm ortağı olarak Ortak Akıl Yönetim
Danışmanlık tarafından gizlilik ilkesi gereği titizlikle muhafaza edilir.

“Ortak Akılla” Sürdürülebilir Çözümlere Ulaşırız

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık için başarılı işletme; stratejik vizyon ile profesyonel yönetim
zekasının harika bir sentezini temsil eden, verimlilik esaslı sürdürülebilir cirosal büyümeyi başarmış,
dijital ve yeşil dönüşümde mesafe kat etmiş, öğrenen ve gelişen organizasyona dönüşmüş, sadece
Türkiye’de değil dünyada markalaşmış, yetenekleri cezbeden bir işletmedir.

Bu doğrultuda Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık’ın amacı, sürdürülebilir büyüme felsefesinin şirketin
tüm hücrelerine nüfuz etmesini sağlamaktır.

Özetle, Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık işletmelerin sürdürülebilir serüveninde kilit kavram olarak
“Ortak Akıl”a inanır.

Siz de işletmenize uygun en doğru çözümlere ulaşmak için Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık’a ulaşın.

Çözümlerimiz İçin:

 
 • • Yönetim Danışmanlığı
  • Kurumsallaşma Danışmanlığı
  • Finans Danışmanlığı
  • Yetenek Yönetimi ve Eğitim Danışmanlığı
  • Aile Anayasası Hazırlama Danışmanlığı
  • Stratejik Planlama Danışmanlığı
  • İhracat Danışmanlığı
  • Yatırım Danışmanlığı
  • Hukuk Danışmanlığı
  • Mali Danışmanlık
error: Content is protected !!